Przedmiotem projektu jest rewaloryzacja infrastruktury Parku Świerklanieckiego jako miejsca rekreacji dla mieszkańców Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
 
Do tej pory w ramach projektu zostały wykonane dwa etapy:
  • I etap - rewaloryzacja zieleni parkowej, która poległa na odnowie drzewostanu poprzez wycięcie gatunków obcych, zabiegach pielęgnacyjnych oraz nasadzeniu drzew zgodnie z pierwotnym założeniem parkowym,
  • II etap - konserwacja cieku wodnego, polegała na pogłębieniu i umocnieniu dna oraz skarp.

Do wykonania pozostał III ostatni etap związany z remontem dróg parkowych, który polegać będzie na renowacji nawierzchni parkowych poprzez ułożenie nowych warstw tych nawierzchni.

Wartość całkowita projektu wynosi 3 502 621,33 PLN, w tym dofinansowanie 35,84% (1219 342,11 PLN) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dz. 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne.

Informacja o projekcie rewaloryzacji Parku w Świerklańcu