Konkurs „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku
- realizowany przez Województwo Śląskie za pośrednictwem Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Świerklaniec” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu Sołeckiego.

Tytuł projektu: Doposażenie placu zabaw w sołectwie Świerklaniec.


Konkurs „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku
- realizowany przez Województwo Śląskie za pośrednictwem Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zadanie pn. „Utwardzenie gminnego terenu przy cmentarzu w Nakle Śląskim” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu Sołeckiego.

Tytuł projektu: Utwardzenie gminnego terenu przy cmentarzu w Nakle Śląskim.


Konkurs „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku
- realizowany przez Województwo Śląskie za pośrednictwem Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.


Zadanie pn. „Wykonanie miejsc postojowych na terenie gminnym, przy ul. Leśnej
w Nowym Chechle” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu Sołeckiego.

Tytuł projektu: Wykonanie miejsc postojowych na terenie gminnym, przy ul. Leśnej w Nowym Chechle.


Konkurs „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku
- realizowany przez Województwo Śląskie za pośrednictwem Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zadanie pn. „Utwardzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Orzech, położonego wzdłuż ul. Brzechwy, wraz z utworzeniem zieleńca pod posadzenie dębu dla uczczenia 100 rocznicy I Powstania Śląskiego” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu Sołeckiego.

Tytuł projektu: Utwardzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Orzech, położonego wzdłuż ul. Brzechwy, wraz z utworzeniem zieleńca pod posadzenie dębu dla uczczenia 100 rocznicy I Powstania Śląskiego.


Konkurs „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku
- realizowany przez Województwo Śląskie za pośrednictwem Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zadanie pn. „Utwardzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Orzech, położonego wzdłuż ul. Brzechwy, wraz z utworzeniem zieleńca pod posadzenie dębu dla uczczenia 100 rocznicy I Powstania Śląskiego” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu Sołeckiego.

Tytuł projektu: Utwardzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Orzech, położonego wzdłuż ul. Brzechwy, wraz z utworzeniem zieleńca pod posadzenie dębu dla uczczenia 100 rocznicy I Powstania Śląskiego.


Metropolitarny Fundusz Solidarności

Tytuł projektu: „Modernizacja portyku wejściowego zabytkowego obiektu – Pałacu Kawalera w Świerklańcu”

Konkurs Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych
- realizowany przez Województwo Śląskie za pośrednictwem Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zadanie pn.  „Wsparcie rozwoju i promocji twórczości lokalnej poprzez zakup  galowych mundurów strażackich dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerklańcu” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych.

Konkurs Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych
- realizowany przez Województwo Śląskie za pośrednictwem Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zadanie pn.  „Wsparcie rozwoju i promocji twórczości lokalnej poprzez zakup 8 sztuk śląskich ludowych strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Świerklańcu” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych.

Konkurs Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych
- realizowany przez Województwo Śląskie za pośrednictwem Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zadanie pn. „Utwardzenie terenu rekreacyjnego wzdłuż ul. Brzechwy w Orzechu” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych.

Konkurs Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych
- realizowany przez Województwo Śląskie za pośrednictwem Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Nowe Chechło” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych.

Konkurs Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych
- realizowany przez Województwo Śląskie za pośrednictwem Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zadanie pn. „Budowa stref zatrzymywania kiss&ride wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych przy szkole podstawowej w Nakle Śląskim” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych.