Wniosek oraz regulamin naboru dostępne są w formatach .pdf tutaj:

Regulamin naboru deklaracji uczestnictwa

Deklaracja uczestnictwa w projekcie