Kolonia Nowe Chechło została założona w roku 1776 przez ród Donnersmarcków ze Świerklańca. Nazwa pochodzi od słowa "chechły", co z języka staropolskiego tłumaczy się jako "mokradła, podmokłe łąki". W latach międzywojennych z wiosek Chechło Stare i Chechło Nowe chciano utworzyć jedną gminę, jednak mieszkańcy nie wyrażali na to zgody.

Miejscowość Nakło Śląskie to jedno z czterech sołectw gminy Świerklaniec, wchodzącej w skład powiatu tarnogórskiego w województwie śląskim. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1372 r. Nakło Śląskie należało wówczas do dóbr rycerskich, jako drewniany gród obronny, otoczony fosą.

Pierwsze zapisy o miejscowości Orzech znajdują się w księdze parafialnej kościoła św. Małgorzaty w Bytomiu i pochodzą z około 1224. Są to zarysy szkiców granic osady w pisowni Oreh w języku łacińskim. W 1277 biskup krakowski Paweł założył parafię kamieńską, do której włączono osadę Orzech.

Początków osadnictwa na ziemiach należących obecnie do Gminy Świerklaniec należy szukać w wiekach średnich. Pierwsze zapiski dotyczące ziemi świerklanieckiej pochodzą z 1277 roku. Przełomowym momentem dla rozwoju tych ziemi było wygaśnięcie piastowskiej linii książąt bytomskich i podział ich dóbr.