Lista stowarzyszeń działających na terenie Gminy Świerklaniec:


Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga

Zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod numerem KRS 0000385244 z siedzibą w:

ul.Główna 52
42-620 Nakło Śląskie

Spotkania członków odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 20:00 w Domu Kultury w Nakle Śląskim.

WWW: www.milosnicynaklasl.org.pl

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Dystrophie Musculorum

ul. Marii Konopnickiej 4c
42-622 Nowe Chechło
tel. 032 284-41-66
WWW: www.pomocdzieciom.pl

Stowarzyszenie Miłośników Śląskiej Porcelany i Widokówki

ul. Dworcowa 35
42-620 Nakło Śląskie

WWW: www.slaskaporcelana.freehost.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Tradycji Śląskiej

ul. Brzechwy 13a
42-622 Orzech

Stowarzyszenie Podróżników "Obieżyświat"

ul. Górna 18
42-622 Świerklaniec

tel. 696 940 470 po godz. 14.00

Prezes Zarządu i Skarbnik  - Teresa Łukasik
Wiceprezes - Bronisław Machura
Sekretarz - Bogdan Macygon

Spotkania Stowarzyszenia odbywają się co 3 piątek danego miesiąca w GOK-u  lub filii GBP w Nakle. Śl o godz. 17 (pora zimowa), o godz. 18 (pora letnia).

Zarząd Stowarzyszenia Podróżników "Obieżyświat" podaje do publicznej wiadomości, że dnia 3 stycznia 2020 na posiedzeniu Walnego Zebrania Stowarzyszenia Podróżników "Obieżyświat"  podjęto jednomyślnie Uchwałę w sprawie przekształcenia dotychczas działającego jako stowarzyszenie zwykłe w stowarzyszenie zarejestrowane w sądzie. W związku z rozszerzającą się działalnością Stowarzyszenia dotychczasowe ramy prawne stowarzyszenia zwykłego przestają wystarczać, dlatego konieczne jest przekształcenie Stowarzyszenia w stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zarząd Stowarzyszenia Podróżników "Obieżyświat"

Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Pałacowo-Parkowego w Świerklańcu

ul. Parkowa 30
42-622 Świerklaniec

Śląskie Stowarzyszenie Surfingu

ul. Szkolna 11B
42-622 Orzech
Iwona Kuzia - Prezes

Stowarzyszenie Wędkarskie "ZYJ"

ul. Damrota 33
42-622 Świerklaniec
Eugeniusz Cholewa - Prezes

Klub Turystyki Rowerowej przy Parafii N.M.P.J. w Orzechu

ul. Wieczorków 41
42-622 Orzech
Sabina Jarosz - przedstawiciel Stowarzyszenia 

Data powstania: 27 lipiec 2016 rok
Adres: ul. Damrota 33, 42 – 622 Świerklaniec
Regon: 365026703
NIP : 6452547896

Skład Zarządu Stowarzyszenia Wędkarskiego „ZYJ”:
Eugeniusz Cholewa - Prezes
Józef Karwat - Zastępca Prezesa
Aleksander Wojtczak - Członek Zarządu
Kazimierz Lizurek - Członek Zarządu
Tadeusz Banach - Skarbnik

                                                        Komisja rewizyjna:
                                                        Ryszard Kóna - Przewodniczący Komisji
                                                        Michał Bryła - Członek Komisji
                                                        Grzegorz Nowak - Członek Komisji

Telefony kontaktowe:
Zastępca Prezesa - Józef Karwat 722 142 709
Skarbnik - Tadeusz Banach 533 907 258