Gmina Świerklaniec
ul. Młyńska 3
42-622 Świerklaniec

tel. 32 284 74 00
faks. 32 284 48 52
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Parkowa 32
42-622 Świerklaniec
tel. 32 284 74 50

Godziny otwarcia:

  • poniedziałek 7:30 - 17:00
  • wtorek 7:30 - 15:30
  • środa 7:30 - 15:30
  • czwartek 7:30 - 15:30
  • piątek 7:30 - 14:00

Kancelaria/Sekretariat
32 284 74 00 – Marzena Kiczka

Skarbnik
Anna Hojka

Referat Finansowo - Księgowy
32 284 74 04 – Lidia Huć-Podleszka – kierownik referatu
32 284 74 06 – Barbara Jurek – sprawy związane z czynszem, rozliczanie podatku VAT
                         Oliwia Dębska
32 284 74 08 – Bernadeta Jon – sprawy związane z wydatkami
                         Ilona Młynek – ewidencja księgowa inwestycji
32 284 74 10 – Marzena Jeziorska

Podatki
32 284 74 30 – Alina Miś  - wymiar podatków – os. fizyczne i os. prawne, podatek od środków transportowych
                         Żaneta Lebek –  wymiar podatków – os. fizyczne
32 284 74 31 – Beata Kochman – wymiar podatków – os. fizyczne, księgowanie podatku od nieruchomości i odpady, podatek od środków transportowych
32 284 74 33 – Jolanta Skalec – wymiar podatków – os. fizyczne i os. prawne

Referat Gospodarki Komunalnej
32 284 74 25 – Marta Loska – kierownik referatu
32 284 74 26 – Jolanta Danisz - gospodarka lokalowa i sprawy związane z cmentarzem komunalnym
32 284 74 27 – Beata Wojtacha
32 284 74 28 – Daria Lubos – dodatki mieszkaniowe i energetyczne, wnioski o przyznanie lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy
32 284 74 37 – Jacek Barczyk – ochrona środowiska, rolnictwo, usuwanie drzew i krzewów, decyzje środowiskowe, opłaty za korzystanie ze środowiska

Biuro ds. Infrastruktury Drogowej
32 284 74 36 – Sylwia Waloszek – bieżące utrzymanie dróg, uzgodnienie infrastruktury technicznej, zjazdów, połączeń z drogą publiczną, uzgodnienie organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego
32 284 74 36 – Ewelina Rupik – uzgodnienie infrastruktury technicznej, zjazdów, połączeń z drogą publiczną, uzgodnienie organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego

Biuro ds. Kadrowo-Płacowych
32 284 74 19 – Monika Skrzyniarz
32 284 74 20 – Monika Gwóźdź

Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i BHP
32 284 74 14 – Stefan Szulc – BHP i PPOŻ
                         Zbigniew Deperas – zarządzanie kryzysowe, sprawy obronności

Biuro Rady Gminy
32 284 74 15 – Barbara Mateja – kierownik biura
32 284 74 34 - Barbara Bzdziuch

Stanowisko ds. Kontroli
32 284 74 35 - Teresa Gawełczyk

Stanowisko ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
32 284 74 18 – Anna Wesołowska – współpraca z organizacjami pozarządowymi w tym klubami sportowymi, rozpatrywanie wniosków o stypendia sportowe na nagrody za wybitne wyniki sportowe i stypendia artystyczne, organizacja imprez sportowych, Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Urząd Stanu Cywilnego
32 284 74 50 – Gabriela Pandzioch – kierownik USC
                         Aneta Moj - zastępca kierownika USC

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
32 284 74 21 – Anna Kubica – kierownik referatu
32 284 74 23 – Łukasz Nolewajka - zastępca kierownika referatu
32 284 74 22 – Ilona Kapica – sprawy związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych
32 284 74 24 – Katarzyna Jakoktochce – sprawy związane z inwestycjami

Referat Spraw Obywatelskich
32 284 74 51 – Marzanna Kosiewicz – kierownik referatu - Karta Dużej Rodziny, ubezpieczenia majątkowe Gminy, imprezy masowe
32 284 74 54 – Joanna Machula - ewidencja ludności i dowody osobiste
32 284 74 55 – Krystyna Kitel - działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, licencje
                         Monika Szatan
32 284 74 17 – Łukasz Ludyga – sprawy związane z budżetem partycypacyjnym i funduszem sołeckim, sprawy związane z przynależnością gminy do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

Referat Geodezji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami
32 284 74 60 – Ludmiła Jaśkiewicz – kierownik referatu
32 284 74 61 – Ilona Gargas – gospodarka nieruchomościami, zbycie i nabycie nieruchomości, służebność gruntowa i przesyłu, komunalizacja mienia;
32 284 74 62 – Katarzyna Kąkol – nadanie numeru porządkowego, nazewnictwo ulic, planowanie przestrzenne, zaświadczenia;
32 284 74 63 – Klaudia Mastalerz – podziały i rozgraniczenia nieruchomości, trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, dzierżawa terenu pod reklamę
32 284 74 64 – Anna Ferdyn – poddzierżawa gruntu na terenie Zalewem Nakło-Chechło, zezwolenia wjazdu, przetargi
32 284 74 65 – Barbara Dziuba – decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
32 284 74 66 – Marcin Błasiok

Referat Organizacyjny, Informatyki, Oświaty i Promocji Gminy
32 284 74 44 – Adam Szołtysik – kierownik referatu, informatyk
32 284 74 40 – Katarzyna Gołda –  sprawy organizacyjne, oświata
32 284 74 41 – Beata Smuda - sprawy organizacyjne, oświata
32 284 74 42 – Benedykt Guzy – kontakty z mediami i promocja gminy
32 284 74 42 – Anna Zawodny

Inspektor Ochrony Danych
32 284 74 16 – Anna Zdebik
32 284 74 41 – Beata Smuda (zastępca)

Adresy skrytek na platformie ePUAP Urzędu Gminy Świerklaniec
/6j5uxhu436/Domyslna
/6j5uxhu436/SkrytkaESP

Filia Banku Spółdzielczego w Świerklańcu mieszcząca się w Urzędzie Gminy
ul. Młyńska 3

tel. 32 287 71 48

Godziny otwarcia:

  • Poniedziałek - Piątek :    8:00 - 15:30