Gmina Świerklaniec
ul. Młyńska 3
42-622 Świerklaniec

tel. 32 284 74 00
faks. 32 284 48 52
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Parkowa 32
42-622 Świerklaniec
tel. 32 284 74 50

Godziny otwarcia:

  • poniedziałek 7:30 - 17:00
  • wtorek 7:30 - 15:30
  • środa 7:30 - 15:30
  • czwartek 7:30 - 15:30
  • piątek 7:30 - 14:00

Kancelaria/Sekretariat
32 284 74 00

Wójt Gminy Świerklaniec
Marek Cyl

Zastępca Wójta Gminy Świerklaniec
Anna Kubica

Skarbnik Gminy
Anna Hojka

Sekretarz Gminy
Justyna Bomba

Referat Finansowo - Księgowy
32 284 74 04 – Lidia Huć-Podleszka – kierownik referatu
32 284 74 06 – Barbara Jurek – sprawy związane z księgowaniem czynszu w lokalach komunalnych, rozliczanie podatku VAT
                         Oliwia Dębska – wystawianie faktur oraz not obciążeniowych, rozliczanie podatku VAT
32 284 74 08 – Bernadeta Jon – ewidencja księgowa wydatków
                         Małgorzata Stiebler – ewidencja księgowa środków trwałych
32 284 74 10 – Marzena Jeziorska – ewidencja księgowa dochodów
32 284 74 11 – Ilona Młynek – ewidencja księgowa inwestycji
                         Stefania Nolewajka – sprawy związane z przelewami

Podatki
32 284 74 30 – Alina Miś  - wymiar podatków – os. fizyczne i os. prawne, podatek od środków transportowych
                         Żaneta Lebek –  wymiar podatków – os. fizyczne
32 284 74 31 – Beata Kochman – wymiar podatków – os. fizyczne, księgowanie podatku od nieruchomości i odpady, podatek od środków transportowych
32 284 74 33 – Karina Szafranek – wymiar podatków – os. fizyczne i os. prawne

Referat Gospodarki Komunalnej
32 284 74 25 – Marta Loska – kierownik referatu
32 284 74 26 – Jolanta Danisz - gospodarka lokalowa i sprawy związane z cmentarzem komunalnym
32 284 74 27 – Beata Wojtacha
32 284 74 28 – Daria Lubos – dodatki mieszkaniowe i energetyczne, wnioski o przyznanie lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy
32 284 74 37 – Jacek Barczyk – ochrona środowiska, rolnictwo, usuwanie drzew i krzewów, decyzje środowiskowe, opłaty za korzystanie ze środowiska

Biuro ds. Infrastruktury Drogowej
32 284 74 36 – Sylwia Waloszek – bieżące utrzymanie dróg, uzgodnienie infrastruktury technicznej, zjazdów, połączeń z drogą publiczną, uzgodnienie organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego
32 284 74 36 – Ewelina Rupik – uzgodnienie infrastruktury technicznej, zjazdów, połączeń z drogą publiczną, uzgodnienie organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego

Biuro ds. Kadrowo-Płacowych
32 284 74 19 – Monika Skrzyniarz
32 284 74 20 – Monika Gwóźdź

Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i BHP
32 284 74 14 – Stefan Szulc – BHP i PPOŻ
                         Zbigniew Deperas – zarządzanie kryzysowe, sprawy obronności

Biuro Rady Gminy
32 284 74 15 – Barbara Mateja – kierownik biura
32 284 74 34 – Barbara Bzdziuch

Stanowisko ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
32 284 74 45 – Anna Wesołowska – współpraca z organizacjami pozarządowymi w tym klubami sportowymi, rozpatrywanie wniosków o stypendia sportowe na nagrody za wybitne wyniki sportowe i stypendia artystyczne, organizacja imprez sportowych, Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Stanowisko ds. Promocji Gminy i Współpracy z Mediami
32 284 74 42 – Benedykt Guzy – kontakty z mediami, promocja gminy, redaktor naczelny "Informatora Gminy Świerklaniec"


Urząd Stanu Cywilnego
32 284 74 50 – Gabriela Pandzioch – kierownik USC
                         Aneta Moj - zastępca kierownika USC

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
32 284 74 23 – Łukasz Nolewajka – kierownik referatu
32 284 74 22 – Ilona Kapica – sprawy związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych
32 284 74 23 – Marlena Gubała – sprawy związane z inwestycjami
32 284 74 24 – Katarzyna Jakoktochce – sprawy związane z inwestycjami
32 284 74 38 – Barbara Droździel – sprawy związane z zamówieniami publicznymi

Referat Spraw Obywatelskich
32 284 74 51 – Marzanna Kosiewicz – kierownik referatu - Karta Dużej Rodziny, ubezpieczenia majątkowe Gminy, imprezy masowe
32 284 74 54 – Joanna Machula - ewidencja ludności i dowody osobiste
32 284 74 55 – Monika Szatan - działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, licencje

Referat Geodezji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami
32 284 74 60 – Ludmiła Jaśkiewicz – kierownik referatu
32 284 74 61 – Ilona Gargas, Kamila Bodora – gospodarka nieruchomościami, zbycie i nabycie nieruchomości, służebność gruntowa i przesyłu, komunalizacja mienia
32 284 74 62 – Katarzyna Kąkol – nadanie numeru porządkowego, nazewnictwo ulic, planowanie przestrzenne, zaświadczenia
32 284 74 63 – Klaudia Mastalerz, Wojciech Lubojański – podziały i rozgraniczenia nieruchomości, trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, dzierżawa terenu pod reklamę
32 284 74 64 – Anna Ferdyn – poddzierżawa gruntu na terenie Zalewem Nakło-Chechło, zezwolenia wjazdu, przetargi
32 284 74 65 – Barbara Dziuba – decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
32 284 74 66 – Marcin Błasiok – prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem budynków użytkowych

Referat Organizacyjny, Informatyki i Oświaty
32 284 74 44 – Adam Szołtysik – kierownik referatu, informatyk
32 284 74 40 – Katarzyna Gołda –  sprawy organizacyjne, oświata
32 284 74 41 – Beata Smuda - sprawy organizacyjne, oświata
32 284 74 43 – Anna Zawodny –  sprawy organizacyjne, oświata

Inspektor Ochrony Danych
32 284 74 16 – Anna Zdebik
32 284 74 41 – Beata Smuda (zastępca)

Adresy skrytek na platformie ePUAP Urzędu Gminy Świerklaniec
/6j5uxhu436/Domyslna
/6j5uxhu436/SkrytkaESP

Filia Banku Spółdzielczego w Świerklańcu mieszcząca się w Urzędzie Gminy
ul. Młyńska 3

tel. 32 287 71 48

Godziny otwarcia:
- poniedziałek - czwartek: 8:00-15:30 (przerwa 12:00-12:30),
- piątek: 8:00-14:00 (przerwa 12:00-12:30).