Świadczenie "Dobry start" przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia (także uczące się w szkole dla dorosłych). Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

O Budżecie Obywatelskim Gminy Świerklaniec i zaangażowaniu mieszkańców w jego realizację mówi w Portalu Samorządowym Wójt Gminy Świerklaniec Marek Cyl.

29 listopada w zabytkowym Pałacu Kawalera w Świerklańcu odbędzie się koncert w ramach 14. Międzynarodowego Festiwalu im. G. G. Gorczyckiego. W programie Johann Sebastian Bach – 6 Sonat na skrzypce i klawesyn w wykonaniu Piotra Pławnera i Marka Toporowskiego.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wójt gminy Świerklaniec Marek Cyl i przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec Jarosław Wasążnik składają najlepsze życzenia.

W Nakle Śląskim zakończyła się budowa nowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Główna (DK78) – Szeroka i Główna - Dworcowa. Stara sygnalizacja na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Głównej została zdemontowana.

19 listopada w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orzechu oficjalnie otwarto Zieloną Pracownię czyli specjalnie wyposażoną klasę przyrodniczo-geograficzną przeznaczoną dla uczniów szkoły podstawowej.

18 listopada w Orzechowskim Centrum Kultury i Rekreacji odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla znacznego obszaru sołectwa Orzech, w czasie której firma urbanistyczna będąca wykonawcą projektu planu omówiła jego założenia.

8 listopada br. w Częstochowie odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Istotnym poruszonym tematem było finansowanie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w kolejnej perspektywie UE na lata 2021-2027.