UwagaW związku ze zgłoszeniem przez Gminę Świerklaniec konieczności wykonania regulacji studni kanalizacyjnych oraz usunięcia zastoisk wody na ulicy Głównej i Stabińskiego w Świerklańcu możliwe są tymczasowe utrudnienia w ruchu komunikacyjnym. Roboty rozpoczną się 09.07.2019 i potrwają maksymalnie do piątku 12.07.2019 r.

wodaZWiK Świerklaniec informuje, ze 5 lipca od godz. 7:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Orzech, ul Lompy. Przerwa do czasu ukończenia prac.

Fundacja "Dzieci Śląska"Fundacja "Dzieci Śląska" im. Kai Mireckiej Ploss zaprasza maturzystów z 2019 r. do udziału w programie stypendiów pomostowych "Dyplom z marzeń".

Absolutorium dla Wójta

Na XI Sesji Rady Gminy Świerklaniec, która odbyła się 19 czerwca br., Wójt Gminy Świerklaniec Marek Cyl uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018.

W załączeniu znajduje się uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Świerklańcu - "Zgrupowanie sportowe kajakarzy".

Sanepid zbadał stan w wody w zalewie Nakło-Chechło. Wyniki są jednoznaczne.

brak wodyW związku z falą upałów, drastycznie wzrósł pobór wody. Prosimy o zapoznanie się z komunikatem ZWiK w Świerklańcu.

tenisW załączeniu znajduje się uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Squash and More "Sportowe śniadanie w Parku".