Ze względu na pandemię COVID-19 organizatorzy corocznego święta Hubertus w zabytkowym parku w Świerklańcu - Gmina Świerklaniec i Ośrodek Jeździecki „Gonitwa” w Tarnowskich Górach - podjęli decyzję o odwołaniu imprezy w 2020 roku.

Od godziny 12.00 w dniu 5 października do godziny 12.00 w dniu 19 października br. odbędzie się głosowanie społeczne na projekty zgłoszone przez mieszkańców powiatu tarnogórskiego do realizacji w 2021 roku w ramach budżetu partycypacyjnego. Jeden z projektów dotyczy gminy Świerklaniec!

Na sobotę 3 października br. na godz. 16:00 został przełożony ostatni koncert w ramach cyklu "Muzyczne cztery pory roku z Pałacem Kawalera". Na koncert w amfiteatrze świerklanieckiego parku zaprasza Wójt Gminy Świerklaniec Marek Cyl i organizator - Gminny Ośrodek Kultury w Świerklańcu.

- Nie ukrywam, że wystąpienia publiczne nie są mi obce, ale tym razem mam tremę. Jestem zaszczycony, że zostałem wyróżniony za swoją działalność. Dziękuję bardzo panu wójtowi Markowi Cylowi oraz radnym Rady Gminy Świerklaniec, że mogę odbierać dzisiaj tę nagrodę – mówił Karol Gembczyk, który podczas uroczystej sesji Rady Gminy Świerklaniec otrzymał doroczną nagrodę gminy przyznawaną za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

"Ławkowe myślniki" to akcja gminy Świerklaniec, której celem jest wzbogacenie przestrzeni zabytkowego Parku w Świerklańcu. 19 września na ławkach znajdujących się w głównej alei pojawiły się tabliczki z aforyzmami dr Łukasza Zimnocha – działającego na Śląsku społecznika.

Grafika - stół konferencyjnyPrzewodniczący Rady Gminy Świerklaniec zwołuje XXXIII sesję Rady Gminy Świerklaniec VIII Kadencji na dzień 24 września 2020 r. od godz. 15.00 w Pałacu Kawalera w Świerklańcu oraz uroczystą XXXIV sesję Rady Gminy Świerklaniec VIII Kadencji na poniedziałek 28 września 2020 r. o godz. 16.00 w Pałacu Kawalera w Świerklańcu.

Wójt Gminy Świerklaniec zaprasza lekarzy stomatologów do współpracy przy zwiększaniu dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świerklaniec.

3 września br. w Urzędzie Gminy Świerklaniec odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych podczas którego poruszono temat aktualnego funkcjonowania ośrodków zdrowia na terenie gminy Świerklaniec.