Wójt Gminy Świerklaniec Marek Cyl informuje, że ze względu na wprowadzony w Polsce stan epidemii, druga rata podatków nie będzie pobierana w sposób zwyczajowy, tj. przez sołtysów/inkasentów.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że wznowiła wypłaty pomocy suszowej dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w 2019 roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

Rękodzieło to ich pasja i sposób na zagospodarowanie wolnego czasu. W trudnych chwilach związanych z epidemią wirusa, rękodzieło to także ich wkład w pomoc potrzebującym. Panie z Koła Rękodzieła oraz ze Stowarzyszenia Przyjaciół Kultury i Tradycji Śląska w Orzechu szyją wielorazowe maseczki. Pierwsza partia trafiła już do ośrodków zdrowia na terenie gminy oraz do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle Śląskim.

KomunikatNa podstawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w Urzędzie Gminy Świerklaniec, w razie wyższej konieczności, możliwe jest osobiste załatwienie spraw z zakresu: ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego, świadczenia usług komunalnych, ochrony środowiska oraz administracji architektoniczno-budowlanej.

WideorozmowaW związku z epidemią Covid-19 istnieje możliwość założenia tymczasowego profilu zaufanego. Pozwala on załatwiać większość spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Aby go potwierdzić, wystarczy rozmowa wideo z urzędnikiem.

Mieszkańcy Nakła Śląskiego machają w stronę dronaNiebieski zarezerwowany dla mieszkańców Nowego Chechło, żółty – Nakła Śląskiego, brązowy – Orzecha, a zielony dla Świerklańca. Rekwizytami w takich kolorach machali mieszkańcy gminy Świerklaniec w stronę przelatującego nad ich głowami drona. Akcję zainicjowali gminni radni Jacek Grysko z Nakła Śląskiego i Michał Nolewajka z Orzecha, którzy hobbystycznie zajmują się fotografowaniem.

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało o terminach tegorocznych egzaminów. Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca. Egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca.

PSZOKInformujemy, że od 4 maja 2020 r. ponownie uruchomiony zostanie Gminny Plac Gospodarczy (PSZOK) przy ul. Wiosennej w Świerklańcu. Plac będzie  czynny 6 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00 oraz w soboty w godz. 8:00 - 14:00.