30. rocznica odbudowy samorządu lokalnego, nowy powiat członkowski i  potrzeba systemowych uregulowań w zakresie udzielania świadczeń medycznych, to najważniejsze tematy poruszone podczas pierwszego w tym roku posiedzenia Zarządu Związku.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec Jarosław Wasążnik otrzymał odpowiedź na przedstawione przez mieszkańców Nakła Śląskiego postulaty w związku z budową drogi ekspresowej S11.

W związku z występowaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) istnieje konieczność podejmowania w województwie śląskim działań zapobiegawczych, w tym monitorowania zagrożenia. Jednym z takich działań jest lokalizowanie oraz szybka izolacja i utylizacja padłych dzików.

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki uzależnień w województwie śląskim w 2020 roku (Uchwała nr 148/97/VI/2020 z dnia 22.01.2020 r.) dla podmiotów prowadzących działalność zgodną z przedmiotem konkursu.

Przypominamy, że od początku 2020 roku mieszkańcy gminy Świerklaniec nie otrzymują blankietów opłat za wywóz śmieci. Nie zwalnia to jednak z dokonywania terminowych wpłat za tę usługę.

Dzieci idą do przedszkolaPrezentujemy terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.

Pałac w Nakle ŚląskimW dniach od 8 stycznia 2020 r. do 5 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Świerklaniec w pokoju nr 1a można uzyskać wgląd do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Świerklaniec obejmującego północną i południową część obszaru sołectwa Nakło Śląskie.

Stefan Szulc Strażakiem Roku 201924 stycznia w Miasteczku Śląskim odbyła się III Gala Strażacka zorganizowana przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tarnowskich Górach, podczas której nagrodzono Strażaków Roku 2019 w siedmiu gminach powiatu tarnogórskiego.