Kolejny etap znoszenia obostrzeńRząd ogłosił kolejne zniesienie obostrzeń w związku z epidemią koronawirusa. Od 30 maja i 6 czerwca wprowadzone zostaną m. in. nowe zasady zasłaniania nosa i ust, zostaną otwarte kina i siłownie.

Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące poddziałania 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych obszar D w ramach PROW 2014-2020, które odbędzie się 28 maja 2020 roku o godzinie 11:00. Spotkanie odbędzie się online.

Grafika - stół konferencyjnyPrzewodniczący Rady Gminy Świerklaniec zwołuje XXVIII sesję Rady Gminy Świerklaniec VIII Kadencji na dzień 28 maja 2020 r. od godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nakle Śląskim.

KomunikatZgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów od poniedziałku, 25 maja w każdym urzędzie powinna być możliwość osobistego załatwienia sprawy. Urząd Gminy Świerklaniec umożliwia bezpośrednią obsługę interesantów z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. W dalszym ciągu wykonuje się wyłącznie zadania niezbędne do pomocy obywatelom.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od 25 maja mają ruszyć zajęcia opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz konsultacje z nauczycielami w szkołach uczniów 8 klas, przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Szkoły podstawowe na terenie gminy Świerklaniec są gotowe do prowadzenia zajęć, ale zapisanych uczniów jest niewielu.

Rada Gminy Świerklaniec podjęła na sesji nadzwyczajnej w dniu 19 maja br. dwie ważne uchwały dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19. Jest to realna pomoc dla lokalnych przedsiębiorców w trudnym dla nich czasie.

Szanowni Państwo,
Informuję, że Urząd Gminy Świerklaniec razem z Dyrektorami i Pracownikami poczynił przygotowania, aby od poniedziałku 25 maja publiczne przedszkola na terenie naszej Gminy były otwarte.

Około 80 rodzin skorzystało dziś z unijnego programu „Pomoc żywnościowa” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerklańcu z siedzibą w Nakle Śląskim. W rozładunku produktów i utrzymaniu porządku pomogły Wojska Obrony Terytorialnej w ramach akcji pod nazwą „Odporna Wiosna”.