Grafika - stół konferencyjnyPrzewodniczący Rady Gminy Świerklaniec zwołuje XXIV sesję Rady Gminy Świerklaniec VIII Kadencji na czwartek 27 lutego 2020 r. o godz. 15.00.

Grafika przedstawiająca formularz i długopis.Prosimy mieszkańców o wypełnienie formularza w związku z przeprowadzaną inwentaryzacją źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Świerklaniec, na potrzeby realizacji zadań związanych z ochroną powietrza atmosferycznego, w tym aktualizacji Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Świerklaniec.

Kominiarz w trakcie pracyInformacja o Porozumieniu o współpracy partnerskiej pomiędzy Województwem śląskim, Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa śląskiego oraz Beskidzkim Cechem Kominiarzy.

Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje program budowy 100 obwodnic w Polsce. Jedna z nich powstanie na terenie gminy Świerklaniec. Celem budowy obwodnicy Nakła Śląskiego oraz Świerklańca jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża przez te miejscowości. Do 20 marca br. trwają konsultacje publiczne w tej sprawie.

Grafika: zostaw 1% w gminie Świerklaniec.Gmina Świerklaniec przystąpiła do akcji „Wspieraj lokalnie”. Dzięki programowi online można rozliczyć PIT oraz w łatwy sposób przekazać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego na terenie naszej gminy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o bezpłatnych szkoleniach klientów. Trwają one od stycznia do czerwca 2020 roku w Inspektoracie w Tarnowskich Górach i w Oddziale ZUS w Zabrzu. 

Uwaga!Informujemy, iż wykonawca działający na rzecz Orange Polska S.A. rozpocznie prace związane z budową sieci telekomunikacyjnej w ciągu dróg gminnych w sołectwie Nakło Śląskie. Miejsca prowadzenia sieci wyznaczają zabite paliki.

Gmina Świerklaniec zakupiła dwa nowe czujniki mierzące natężenie szkodliwych pyłów w powietrzu. Zainstalowane są na budynkach przedszkoli w Nakle Śląskim i Świerklańcu. Tym samym wszystkie gminne placówki oświatowe są już objęte monitoringiem jakości powietrza.