W załączeniu znajduje się uproszczona oferta realizacji zadania publicznego, złożona przez Ludowy Klub Sportowy "Sokół" Orzech.

Wielkimi krokami zbliża się zima. Temperatury spadają, a nocami występują już pierwsze przymrozki. To zmusza właścicieli budynków do ogrzewania.

Polska Press Grupa wydała Kronikę Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego. Znalazły się w niej opisy jednostek OSP z Gminy Świerklaniec.

Gmina Świerklaniec najprzyjaźniejszą dla mieszkańców gminą wiejską w woj. śląskim, w plebiscycie Dziennika Zachodniego „Gmina na 6”.

Informujemy, że startuje kolejna edycja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Świerklaniec. Wnioski można składać już w październiku.

21 września nadano Honorowe Obywatelstwo Gminy Świerklaniec prof. Januszowi Żmii - rektorowi Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Od 17 do 20 września 2018 r. w sołectwach gminy Świerklaniec odbyły się Zebrania Wiejskie. Porządek obrad we wszystkich sołectwach był podobny.

Powiat Tarnogórski jest w trakcie realizacji trzeciej edycji budżetu partycypacyjnego. Głosowanie odbywa się w dniach 24 września do 10 października 2018 roku.