Zbliża się koniec roku i dobiega końca realizacja zadań w ramach Budżetu Partycypacyjnego Gminy Świerklaniec oraz Funduszu Sołeckiego.

Przed nimi dużo pracy podczas pięcioletniej kadencji samorządu. Rozpoczęła się kadencja Rady Gminy Świerklaniec na lata 2018-2023.

Dwoje mieszkańców gminy Świerklaniec, Pani Izabela Domogała oraz Pan Sebastian Nowak, zostało wybranych na ważne stanowiska samorządowe.

W 100 rocznicę odzyskania Niepodległości grupa wokalna"Sing Kids" z Orzecha wystąpiła z repertuarem piosenek patriotycznych.

W efekcie rozstrzygnięcia przetargu grupa zakupowa GZM w 2019 roku zakupi niemal pół terawatogodziny energii elektrycznej za ponad 192 mln złotych.

Na lotnisko w Pyrzowicach można już dojechać ekspresowymi liniami metropolitalnymi, które zostały uruchomione 13 listopada.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach II z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Świerklaniec.

W dniu 9 listopada 2018 r. w Rybniku odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W załączeniu informacja nt. posiedzenia Zarządu.