16 października zakończyło się głosowanie mieszkańców poszczególnych sołectw gminy Świerklaniec nad projektami zgłoszonymi w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Świerklaniec na rok 2020.

Grafika - stół konferencyjnyPrzewodniczący Rady Gminy Świerklaniec zwołuje XVIII sesję Rady Gminy Świerklaniec VIII Kadencji na poniedziałek 28 października 2019 r. o godz. 15.00.

Życzenia wójta gminy Świerklaniec i przewodniczącego Rady Gminy Świerklaniec dla pracowników służb zdrowia z okazji święta ich patrona.

17 października 2019 r. w Pałacu Kawalera w Świerklańcu została zorganizowana uroczystość dla małżeństw obchodzących jubileusz 50-lecia, 60-lecia i 65-lecia pożycia. Jubilaci obchodzący złote gody uhonorowani zostali medalem za "długoletnie pożycie małżeńskie".

Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu informuje, że 18 października br. przeprowadzi akcję przewonienia, tj. zwiększonej wyczuwalności paliwa gazowego.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wójt Gminy Świerklaniec i Przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec składają serdeczne życzenia.

9 października do gminy Świerklaniec przyjechał wicepremier Jarosław Gowin. Spotkał się w Pałacu Kawalera w Świerklańcu z wójtem gminy Świerklaniec Markiem Cylem, przedstawicielami Rady Gminy Świerklaniec, pracownikami 

4 października 2019 r. w Bielsku-Białej odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Podczas posiedzenia omówiono ważne dla regionu kwestie.