Pałac Kawalera w Świerklańcu stał się tymczasową siedzibą uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle.

Ośrodek Zdrowia przy ul. Oświęcimskiej w Świerklańcu właśnie przechodzi remont, którego skutkiem będzie znaczna poprawa warunków, w jakich przyjmowani są pacjenci.

Logo "Zielonej pracowni"Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzechu znalazł się w gronie placówek edukacyjnych, które otrzymają z WFOŚiGW w Katowicach dotację na budowę tzw. „Zielonej pracowni”.

Wykres wzrostuGmina Świerklaniec znalazła się w pierwszej setce gmin wiejskich o najlepszej kondycji finansowej w 2018 roku w rankingu przygotowanym przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich.

Informujemy, że wszystkie egzaminy, które uczniowie zdają na zakończenie szkoły podstawowej, w gminie Świerklaniec odbyły się w zaplanowanych terminach.

8 kwietnia br. wpłynęła do Urzędu Gminy Świerklaniec decyzja wydana przez Ministra Środowiska, który wyraził zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne terenów Zalewu Nakło-Chechło.

Od 1 maja 2019 r. zmienią się stawki opłat za śmieci. Za odpady segregowane zapłacimy 21,00 zł za osobę miesięcznie, a za odpady niesegregowane zapłacimy 42,00 zł za osobę miesięcznie.

Niestety stronie rządowej oraz nauczycielskim związkom nie udało się dojść do porozumienia i dzisiaj w placówkach oświatowych gminy rozpoczął się strajk.