Informujemy, że wszystkie egzaminy, które uczniowie zdają na zakończenie szkoły podstawowej, w gminie Świerklaniec odbyły się w zaplanowanych terminach.

8 kwietnia br. wpłynęła do Urzędu Gminy Świerklaniec decyzja wydana przez Ministra Środowiska, który wyraził zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne terenów Zalewu Nakło-Chechło.

Od 1 maja 2019 r. zmienią się stawki opłat za śmieci. Za odpady segregowane zapłacimy 21,00 zł za osobę miesięcznie, a za odpady niesegregowane zapłacimy 42,00 zł za osobę miesięcznie.

Niestety stronie rządowej oraz nauczycielskim związkom nie udało się dojść do porozumienia i dzisiaj w placówkach oświatowych gminy rozpoczął się strajk.

Od poniedziałku 8 kwietnia br. rozpoczną się remonty cząstkowe dróg na terenie sołectwa Orzech. W pierwszej kolejności w ciągu ul. Wieczorków, Nakielskiej, Sobalaków.

Zdjęcie - strajk szkolnyW związku z brakiem porozumienia strony rządowej z ZNP informujemy, że od 8 kwietnia 2019 r. może rozpocząć się ogólnopolski strajk nauczycieli.

Droga ekspresowaDroga ekspresowa S11 według planów ma przebiegać przez gminę Świerklaniec. W związku z tym mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi.

Wózek inwalidzkiWspólna akcja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Krajowej Izby Doradców Podatkowych Oddział Śląski „Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym".