Na dzień 30.03.2020 na trenie Gminy Świerklaniec mamy 61 osób pozostających w kwarantannie i dwie osoby z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa.

W minioną sobotę budynek Urzędu Gminy Świerklaniec przy ul. Młyńskiej 3 został poddany dezynfekcji przez profesjonalną firmę zajmującą się usługami tego typu.

Pomimo, że część Pracowników pozostaje przez jakiś czas na kwarantannie, to Urząd Gminy Świerklaniec i Urząd Stanu Cywilnego pracują na zasadach, jak dotychczas.

Niestety, mamy pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem na terenie naszej gminy. Wójt gminy Świerklaniec Marek Cyl dowiedział się dzisiaj, że wynik jego testu jest pozytywny.

Koronawirus COVID-19

W jednym miejscu mieszkańcy GZM będą mogli znaleźć wszystkie najpotrzebniejsze informacje na temat COVID-19

http://infogzm.metropoliagzm.pl/mapy/Covid.html

Ograniczenia liczby miejsc

W związku narzuconym wczoraj po południu przez Rząd RP zaleceniem ograniczającym liczbę dostępnych miejsc w pojazdach transportu zbiorowego, ZTM przygotował oraz wprowadza wiele zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Szczegółowe informacje znajdują się na głównej stronie internetowej organizatora transportu oraz w zakładce Komunikaty

Artykuł informujący o zmianach:
https://www.metropoliaztm.pl/pl/s/ograniczenia-w-kursowaniu-komunikacji-autobusowej

Szczegółowy komunikat dot. zmian:
https://rj.metropoliaztm.pl/news/i/1690/

Nowe zasady bezpieczeństwa

Wprowadza się nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi.

Więcej szczegółów na stronie:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
zwołuję XXV sesję Rady Gminy Świerklaniec VIII Kadencji na czwartek 26 marca 2020 r. o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Świerklaniec przy ul. Młyńskiej 3

Widok Parku w Świerklanicu

Chciałoby się powiedzieć w dzisiejszych czasach „nie samym koronawirusem żyje człowiek”. Te słowa znajdują potwierdzenie w czynach, bo Urząd Gminy Świerklaniec jest w trakcie realizacji zadania pod nazwą ”Ochrona różnorodności biologicznej, zachowanie funkcji ekosystemów oraz ochrona zieleni parkowej wraz z unikalnym drzewostanem Parku Świerklanieckiego” Zadanie to jest prowadzone za zgodą i pod nadzorem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

Wkrótce rozpocznie się rekrutacja do placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Świerklaniec. Jednym z etapów rekrutacji jest złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Składanie wniosków związanych z przyjęciem nowych dzieci do przedszkoli rozpocznie się 23 marca 2020 i potrwa do 3  kwietnia 2020r.

Wszystkie informacje związane rekrutacją oraz z sposobem pobrania i złożenia wniosków i wymaganych dokumentów są dostępne na stronach internetowych i profilach w mediach społecznościowych tych placówek.