Życzenia wójta gminy Świerklaniec i przewodniczącego Rady Gminy Świerklaniec dla pracowników służb zdrowia z okazji święta ich patrona.

17 października 2019 r. w Pałacu Kawalera w Świerklańcu została zorganizowana uroczystość dla małżeństw obchodzących jubileusz 50-lecia, 60-lecia i 65-lecia pożycia. Jubilaci obchodzący złote gody uhonorowani zostali medalem za "długoletnie pożycie małżeńskie".

Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu informuje, że 18 października br. przeprowadzi akcję przewonienia, tj. zwiększonej wyczuwalności paliwa gazowego.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wójt Gminy Świerklaniec i Przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec składają serdeczne życzenia.

9 października do gminy Świerklaniec przyjechał wicepremier Jarosław Gowin. Spotkał się w Pałacu Kawalera w Świerklańcu z wójtem gminy Świerklaniec Markiem Cylem, przedstawicielami Rady Gminy Świerklaniec, pracownikami 

4 października 2019 r. w Bielsku-Białej odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Podczas posiedzenia omówiono ważne dla regionu kwestie.

W sobotę 5 października odbyły się obchody 90-lecia Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle. Jubileusz zbiegł się w czasie z oddaniem do użytku wyremontowanego budynku szkoły.

27 września 2019 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania dwa projekty, które będą realizowane na terenie gminy Świerklaniec. Dzięki dofinansowaniu na ponad 1,5 miliona zł powstaną instalacje solarne i fotowoltaiczne oraz nowoczesne oświetlenie drogowe.