Wójt Gminy Świerklaniec ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o dyżurach, które będą pełnili pracownicy Śląskiego Oddziału PFRON w siedzibie Oddziału ZUS w Zabrzu.

Za oknem zima z prawdziwego zdarzenia. W związku z tym od dnia 8 stycznia 2019 r. w parku w Świerklańcu istnieje możliwość zorganizowania kuligu.

Z końcem 2018 roku zakończyła się realizacja projektu pod nazwą „Modernizacja portyku wejściowego zabytkowego obiektu – Pałacu Kawalera w Świerklańcu”.

Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie zmiany związane z przejęciem organizacji miejskiej komunikacji publicznej przez Górnośląsko-Zaglębiowską Metropolię.

Podczas ostatniej Sesji Rady Gminy Świerklaniec uchwalono budżet gminy na rok 2019. Na inwestycje zaplanowano rekordowe 27 milionów złotych.

Sześcioosobowe reprezentacje uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Świerklaniec uczestniczyły 12 grudnia na warsztatach ekologicznych.

Urząd Gminy Świerklaniec informuje, że na drogach gminnych z terenu gminy Świerklaniec "akcję zima" prowadzi firma PE-PE Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych.