Logo akcji "Umiem pływać"Dokładnie 210 uczniów drugich i trzecich klas szkół podstawowych z gminy Świerklaniec zakończyło zajęcia w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania – "Umiem Pływać 2019" w tarnogórskim Parku Wodnym.

Dzieci uczestniczyły w dziesięciu bezpłatnych spotkaniach, które trwały po 1,5 godziny. Podczas nich poznały podstawy zachowania w wodzie. Pierwsze z zajęć miały charakter zapoznawczy. Dzieci oswajały się z wodą i zasadami bezpieczeństwa. Kolejne lekcje - bardziej praktyczne, obejmowały wstęp do stylów pływackich. Tematy zajęć obejmowały naukę podstawowych czynności ruchowych w wodzie, zanurzania głowy, ćwiczenie prawidłowego oddychania, otwieranie oczu pod wodą i ćwiczenia wypornościowe. W czasie zajęć nie zabrakło gier i zabaw dzięki którym zdecydowanie łatwiej zapamiętać ważne elementy techniczne. Dzieci uczyły się właściwego zachowania w środowisku wodnym i w sytuacjach zagrożenia. Każdy etap nauki kończył się zaliczeniem podsumowującym według poziomów trudności, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wszystkie dzieci kończąc kurs, otrzymały pamiątkowy dyplom z certyfikatem. Dzieci z gminy Świerklaniec uczestniczyły w programie Umiem Pływać po raz czwarty.