Grafika - stół konferencyjnyPoniżej można zapoznać się z harmonogram posiedzeń komisji Rady Gminy Świerklaniec w miesiącu listopadzie 2019 roku.

 

 

 

 Harmonogram posiedzeń Komisji w miesiącu Listopadzie 2019 roku

Komisja Rewizyjna  – 12 listopada 2019 r. (wtorek) godz. 15.30 sala narad Urzędu Gminy Świerklaniec (pokój nr 9)

Przewidywany porządek posiedzenia:
    1. Otwarcie posiedzenia.
    2. Określenie składu zespołu kontrolnego.
    3. Określenie programu kontroli.
    4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
    5. Wolne głosy i wnioski.
    6. Zakończenie.

Komisja Gospodarki, Budżetu i Inwestycji  –  12 listopada 2019 r. (wtorek) godz. 16.00 sala narad Urzędu Gminy Świerklaniec (pokój nr 9)

Przewidywany porządek posiedzenia:
    1. Otwarcie posiedzenia.
    2. Omówienie problematyki ul. Piaskowej w Świerklańcu.
    3. Zakończenie.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 13 listopada 2019 r. (środa) godz. 13.00 sala narad Urzędu Gminy Świerklaniec (pokój nr 9)


Przewidywany porządek posiedzenia:
    1. Otwarcie posiedzenia.
    2. Zbadanie zasadności skargi złożonej na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza.
    3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
    4. Zakończenie.