W sobotę 5 października odbyły się obchody 90-lecia Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle. Jubileusz zbiegł się w czasie z oddaniem do użytku wyremontowanego budynku szkoły.

Lepszego prezentu uczniowie i nauczyciele chechelskiej szkoły podstawowej nie mogli sobie wymarzyć. 5 października obchodzili święto 90-lecia powstania szkoły, a nieco miesiąc wcześniej rozpoczęli nowy rok szkolny w wyremontowanym budynku.
Obchody jubileuszu rozpoczęły się mszą św. w kościele parafialnym w Nowym Chechle. Później przeniesiono się na halę sportową w Domu Sportowca.  Była to okazja do spotkania absolwentów szkoły oraz obecnych i byłych pracowników. Odbyły się występy artystyczne i prezentacje. Przyszedł też czas na życzenia. Na ręce dyrektora szkoły podstawowej złożyli je m. in. sekretarz Urzędu Gminy Świerklaniec Justyna Bomba oraz Przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec Jarosław Wasążnik.
„Uroczystość 90-lecia Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle to dzień podniosły i szczególnie ważny. Jest to również okazja do wzruszających wspomnień, podsumowań i refleksji, a także powód do dumy i satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć. W historię Szkoły wpisała się praca wielu pokoleń uczniów i pracowników, zostawiając po sobie wiele znaczących sukcesów. Składam wyrazy uznania dyrektorom, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi za dotychczasową działalność, wytrwałość i oddanie, z jakim wykonujecie Państwo swoją codzienną pracę. Życzę, aby Szkoła w kolejnych latach rozwijała się i odnosiła dalsze sukcesy, a także pozwała spełniać plany i marzenia swoich uczniów i nauczycieli. Jestem przekonany, że kolejne roczniki absolwentów będą szczyciły się przynależnością do wspólnoty Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle”. Pisał w liście wójt gminy Świerklaniec Marek Cyl.
Szkoła podstawowa w Nowym Chechle przeszła generalny remont. Prace prowadzone w szkole obejmowały między innymi takie roboty jak:
- remont dachu (wymiana pokrycia, izolacji, montaż nowych okien dachowych, przemurowanie kominów, częściowa wymiana i wzmocnienie konstrukcji, obróbki blacharskie i rynny)
- rozbiórka starej oraz wykonanie nowej klatki schodowej,
- wykonanie kompletnej instalacji c.o. z podłączeniem jej do nowej kotłowni,
- wykonanie kompletnych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z białym montażem,
- dokończenie instalacji elektrycznych wraz z montażem osprzętu,
- kompletna adaptacja nowych pomieszczeń na poddaszu i w piwnicach zgodnie,
- zabudowa nowej stolarki drzwiowej zgodnie,
- kompleksowe roboty wykończeniowe wewnątrz nowych pomieszczeń oraz wyremontowanie sal i korytarzy po robotach instalacyjnych,
- remont podłóg na parterze,
- uzupełnienie tynków na elewacji,
- wykonanie naświetli przy okienkach piwnicznych.
W dalszym ciągu trwają prace związane z wykonaniem inwestycji pt. „Budowa przedszkola w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec”. Zakończenie budowy zaplanowane zostało na 31 marca 2020 r.