Rada Gminy Świerklaniec informuje o wyborze ławników na okres kadencji 2020-2023 do orzekania w Sądzie Rejonowym oraz Sądzie Okręgowym.

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach i Sądzie Okręgowym w Gliwicach, Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach zwrócił się do Rady Gminy Świerklaniec  z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

- do Sądu Okręgowego w Gliwicach 1 ławnika,
- do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach 2 ławników, w tym 1 ławnika do orzekania z zakresu prawa pracy.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.