Od poniedziałku 8 kwietnia br. rozpoczną się remonty cząstkowe dróg na terenie sołectwa Orzech. W pierwszej kolejności w ciągu ul. Wieczorków, Nakielskiej, Sobalaków.