W sołectwach gminy Świerklaniec odbyły się Zebrania Wiejskie, podczas których mieszkańcy wybierali sołtysów oraz członków rad sołeckich.

Wybory, których dokonali mieszkańcy oznaczają kontynuację - we wszystkich miejscowościach pozostali dotychczasowi sołtysi. 14 stycznia 2019 r. odbyło się Zebranie Wiejskie w Orzechu. Wzięło w nim udział 119 mieszkańców sołectwa. Komisja skrutacyjna przyjęła kandydaturę jednego kandydata na sołtysa, którym był dotychczasowy sołtys - Michał Nolewajka. Mieszkańcy Orzecha oddali 116 ważnych głosów, z tego 112 głosów „za” a 4 „przeciw”. Michał Nolewajka został po raz kolejny sołtysem Orzecha i zaproponował, żeby w skład rady sołeckiej weszło 7 osób. Do rady sołeckiej zostali wybrani: Sabina Jarosz, Grażyna Piątek, Mariusz Bańcerowski, Adam Bubalik, Wojciech Herman, Błażej Lubos i Andrzej Patoń.
15 stycznia wyborcze Zebranie Wiejskie odbyło się w Świerklańcu. Pojawiło się na nim 71 mieszkańców. Mirosław Bacik był jedynym kandydatem zgłoszonym przez mieszkańców. Za Mirosławem Bacikiem głosowało 65 osób, a 6 było przeciw.
Do rady sołeckiej zostało wybranych pięciu członków: Joanna Rojek, Irena Kauf, Karolina Kwaśnik, Wojciech Bomba, Stanisław Wawszczak.
Mieszkańcy Nowego Chechła wybierali swoich przedstawicieli 16 stycznia. 45 osób wzięło udział w głosowaniu na sołtysa. Jedynym kandydatem była dotychczasowa sołtys Anna Gruca, którą po raz kolejny wybrano. Otrzymała 38 głosów „za”, a 6 „przeciw”. Jeden głos był nieważny. Skład rady sołeckiej w Nowym Chechle liczy 4 osoby: Anna Mlonek, Marta Sowińska, Bogdan Coder i Jakub Gatys.
Ostatnie z serii wyborczych Zebrań Wiejskich odbyło się 17 stycznia w Nakle Śląskim. Zebrało się na nim 145 mieszkańców, co dało rekordową frekwencję w porównaniu z poprzednimi wyborami. Mieszkańcy Nakła Śląskiego zdecydowali, że sołtysem pozostanie Gerard Nowak, który był jedynym zgłoszonym kandydatem. Za wyborem Nowaka było 133 nakielczan, 7 było przeciw, a głosów nieważnych było 4. Do rady sołeckiej spośród 11 kandydatów zostało wybranych 5: Rafał Dybich, Krzysztof Czernachowski, Damian Świerzy, Marek Sęk i Jacek Gerlich.

Sołtys i rada sołecka w Orzechu wraz z wójtem gminy Świerklaniec i przewodniczącym Rady Gminy

Sołtys i rada sołecka w Świerklańcu wraz z wójtem gminy Świerklaniec i przewodniczącym Rady Gminy

Sołtys i rada sołecka w Nowym Chechle wraz z wójtem gminy Świerklaniec i przewodniczącym Rady Gminy

Sołtys i rada sołecka w Nakle Śląskim