Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o dyżurach, które będą pełnili pracownicy Śląskiego Oddziału PFRON w siedzibie Oddziału ZUS w Zabrzu.

Dyżury będą pełnili pracownicy Śląskiego Oddziału PFRON w Katowicach. Eksperci będą udzielać informacji w zakresie form wsparcia:
    • osób niepełnosprawnych,
    • pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne,
    • organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.

Wszystkie osoby zainteresowane będą mogły uzyskać porad w godzinach od 10.00 do 13.00:
    • 14 stycznia
    • 11 marca
    • 13 maja
    • 8 lipca
    • 9 września
    • 4 listopada