Z końcem 2018 roku zakończyła się realizacja projektu pod nazwą „Modernizacja portyku wejściowego zabytkowego obiektu – Pałacu Kawalera w Świerklańcu”.

Realizacja ta została dofinansowana przez Metropolitalny Fundusz Solidarności. Dzięki inwestycji wejście do zabytkowego obiektu zyskało nowe życie.Pałac Kawalera w Świerklańcu to obiekt wpisany do Rejestru zabytków województwa śląskiego, dlatego modernizacja portyku została przeprowadzone zgodnie z wymogami  Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach.
W ramach zadania przeprowadzono m.in. prace polegające na naprawie konstrukcji kamiennych portyku, wykonaniu warstw podsadzkowych, montażu elementów kamiennych (balustrada), pracach konserwatorskich przy elewacjach. Wartość przeprowadzonych prac to niemal 277 tysięcy zł. Projekt  zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu” Metropolitarny Fundusz Solidarności”. Kwota dotacji wyniosła dokładnie 159 897 zł.