Sześcioosobowe reprezentacje uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Świerklaniec uczestniczyły 12 grudnia na warsztatach ekologicznych.

Warsztaty zorganizowane zostały przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach Światowego Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach. Uczestniczyli w nich uczniowie z klas od 2 do 4 szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Świerklańcu, Szkoła Podstawowa im. Rodziny Wieczorków w Orzechu, Szkoła Podstawowa im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim). Gmina Świerklaniec zapewniła uczestnikom warsztatów bezpłatny transport.
Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się jak przeciwdziałać emisji zanieczyszczeń, jak wygląda smog oraz jakie są korzyści płynące z wykorzystania energii odnawialnej. Dzieci brały czynny udział w doświadczeniach. Zwiedziły wystawę multimedialną dotyczącą Metropolii Górnośląskiej, a na koniec miały okazję zwiedzić katowicki jarmark bożonarodzeniowy.