Wczoraj (11.10.2018 r.) rozpoczęły się prace związane z realizacją przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie Alei Lipowej w Nakle Śląskim.

Prace powinny zostać zakończone w  październiku br. Dzięki nim uda się uratować zabytkowe drzewa (będące pomnikami przyrody) i poprawić bezpieczeństwo.

Przez lata teren Alei Lipowej w Nakle Śląskim należał do powiatu tarnogórskiego. Budżet powiatu nie pozwalał na wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, a zabytkowe lipy niszczały. W 2017 roku, dzięki pozytywnemu podejściu obecnych władz powiatu i starosty tarnogórskiego Krystyny Kosmali, teren został nieodpłatnie przekazany gminie Świerklaniec. Widząc, że stan drzewostanu jest niezadowalający po konsultacji z sołtysem i Radą Sołecką Sołectwa Nakło Śląskie, gmina Świerklaniec zleciła we wrześniu 2017 roku wykonanie dokumentacji dendrologicznej, w ramach której dokonano oceny stanu zdrowia zabytkowych lip. Wykazała ona konieczność przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych aby jak najdłużej zachować zabytkowy drzewostan oraz aby zachować bezpieczeństwo osób korzystających z alei. W październiku 2018 r. gmina Świerklaniec zleciła wyspecjalizowanej firmie wykonanie cięć redukcyjnych części lip do jednakowego poziomu 20 m, pielęgnację pozostałych lip oraz wycinkę drzew obcych gatunków (tzw. samosiejek). Zadanie pod nazwą „Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie pomnikowej Alei Lipowej w Nakle Śląskim, stanowiącej pomnik przyrody” jest dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 80%.