Gmina Świerklaniec najprzyjaźniejszą dla mieszkańców gminą wiejską w woj. śląskim, w plebiscycie Dziennika Zachodniego „Gmina na 6”.

Kapituła konkursowa przyznała naszej gminie tytuł gminy przyjaznej mieszkańcom. To niejedyny zaszczyt, który nas spotkał. Gmina Świerklaniec została także wyróżniona w kategorii gmina przyjazna środowisku.

Ogłoszenie wyników konkursu „Gmina na 6” odbyło się 4 października na uroczystej konferencji samorządowców w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Dwie statuetki oraz dyplomy „Gminy na 6” odebrał wójt gminy Świerklaniec - Marek Cyl. Kapituła konkursowa w składzie: Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego, Kazimierz Karolczak – przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Grzegorz Chmielewski - prezes śląskiego oddziału Polskiej Izby Turystyki, Krystyna Papiernik - prezes Śląskiej Izby Turystyki, Artur Tomasik – prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, prof. Robert Tomanek – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Grzegorz Pasieka - prezes Zarządu Polskiej Izby Ekologii oraz Marek Twaróg redaktor naczelny Dziennika Zachodniego doceniła gminę Świerklaniec za działania które są przyjazne mieszkańcom. Między innymi na rzecz ekologii, zwiększenia ilości miejsc w przedszkolach, inwestycje w rozwój bazy edukacyjnej, największe kwoty dofinansowania ze środków zewnętrznych ale także np. za wprowadzenie Budżetu Partycypacyjnego gminy (jako pierwsza gmina wiejska w powiecie tarnogórskim). Wyróżnienie w kategorii gmina przyjazna środowisku otrzymaliśmy za kroki podjęte w wykonanie kompletnego systemu kanalizacji (przebudowa oczyszczalni ścieków i budowa systemu obejmującego 90% powierzchni gminy do 2022 roku), walkę z niską emisją poprzez wprowadzenie programów takich jak dofinansowanie mieszkańcom zakupu nowych pieców oraz systemów solarnych i fotowoltaicznych, instalację mierników jakości powietrza, a także dotowanie wywozu nieczystości czy likwidacje dzikich wysypisk śmieci.
- Cieszę się bardzo i jestem dumny, że zostaliśmy zauważeni i wyróżnieni na poziomie województwa śląskiego. Te nagrody to docenienie 4-letniej pracy na rzecz Gminy Świerklaniec i jej Mieszkańców – napisał wójt gminy Marek Cyl.