Od 17 do 20 września 2018 r. w sołectwach gminy Świerklaniec odbyły się Zebrania Wiejskie. Porządek obrad we wszystkich sołectwach był podobny.

Na początek obradowali mieszkańcy Orzecha, którzy zebrali się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym. Zebranie rozpoczął sołtys Orzecha Michał Nolewajka, który przywitał zebranych gości. Na zebraniu obecni byli przedstawiciele policji, którzy omówili sprawy związane z bezpieczeństwem mieszkańców sołectwa Orzech oraz problemami związanymi z ruchem drogowym w sołectwie. Obecny na Zebraniu wójt gminy Świerklaniec Marek Cyl omówił temat ograniczenia emisji poprzez wymianę starych nieekologicznych kotłów węglowych. Następnym punktem było omówienie propozycji wykorzystania środków z funduszu sołeckiego na 2019 r. Mieszkańcy Orzecha Podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2019r., a także uchwałę w sprawie wydania opinii do zmiany Statutu Gminy Świerklaniec. Następnie wójt zaprezentował zrealizowane w Orzechu zadania w kadencji 2014-2018. Na zakończenie mieszkańcy mieli możliwość zabrać głos i zadać pytania. W każdym sołectwie porządek obrad był podobny i zawierał punkty takie jak otwarcie zebrania i przywitanie gości, przedstawienie porządku obrad, omówienie spraw związanych z bezpieczeństwem mieszkańców sołectwa przez przedstawicieli Policji, omówienie tematu ograniczenia emisji poprzez wymianę starych nieekologicznych kotłów węglowych, omówienie propozycji wykorzystania środków z funduszu sołeckiego na 2019 r., podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2019r, podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii do zmiany Statutu Gminy Świerklaniec, podsumowanie zrealizowanych zadań w kadencji 2014-2018 oraz wolne głosy i zapytania. Różnice stanowiły podjęte przez mieszkańców uchwały. 18 września Zebranie Wiejskie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Nakle Śląskim. Mieszkańcy podjęli uchwały w sprawie wydania opinii do nadania nazwy ulicy „Radosna” oraz nadania nazwy ulicy „Jagodowa”. 19 września w Nowym Chechle dodatkowo mieszkańcy podjęli uchwałę w sprawie herbu i flagi sołectwa Nowe Chechło, a 20 września zebrani w siedzibie OSP  mieszkańcy Świerklańca podjęli uchwały w sprawie wydania opinii do nadania nazwy „Podgórna”, nadania nazwy ulicy „Lawendowa” oraz w sprawie wydania opinii do nadania nazwy „Rondo 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski” skrzyżowaniu ulic Tarnogórskiej i Radzionkowskiej.