Powiat Tarnogórski jest w trakcie realizacji trzeciej edycji budżetu partycypacyjnego. Głosowanie odbywa się w dniach 24 września do 10 października 2018 roku.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.budzetpartycypacyjny.tarnogorski.pl.

Lista zatwierdzonych projektów
- ABC – aktywności, zdrowia i relaksu etap I,
- Bezpieczniej na drodze,
- Remont chodnika w ciągu ul. ks. dr. J. Knosały od skrzyżowania z ul. Norwida do skrzyżowania z ul. Św. Wojciecha,
- Rewitalizacja traktu pieszego Rybna Opatowice,
- Sensoryczny plac zabaw dla dzieci z autyzmem,
- Skaning Głębokiej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach.

Ogólna suma środków przeznaczonych na realizację Projektów to 400 000zł.
Środki zostały podzielone na dwie pule dla:
- gmin z liczbą mieszkańców poniżej 10 000 mieszkańców, w skład których wchodzą: Miasteczko Śląskie, Kalety, Ożarowice, Tworóg, Krupski Młyn otrzymują 45% ogólnej kwoty Budżetu partycypacyjnego tj. 180 000zł;
- gmin z liczbą mieszkańców powyżej 10 000 mieszkańców, w skład których wchodzą: Tarnowskie Góry, Radzionków, Świerklaniec, Zbrosławice otrzymują 55% ogólnej kwoty Budżetu partycypacyjnego tj. 220 000zł.