15 czerwca w ramach regionalnych obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska w Katowicach, podsumowano IV edycję konkursu „Zielona pracownia”.

Jednym z laureatów konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Świerklańcu, która za utworzenie projektu szkolnej "ekopracowni" otrzymała nagrodę od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zadaniem szkół było utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Szkoła otrzymała nagrodę pieniężną z przeznaczeniem na wdrożenie nagrodzonego projektu ekopracowni w roku szkolnym 2018/2019. Wniosek podstawówki ze Świerklańca był jednym ze 153 zgłoszonych do WFOŚiGW. Z inicjatywą wzięcia udziału w konkursie wystąpiła Rada Rodziców, która od początku mocno zaangażowała się wykonanie projektu. Zwycięska koncepcja powstała przy współpracy nauczycieli i rodziców. W opracowanie projektu pracowni fizyczno-chemicznej pod nazwą "Szkolni Tropiciele Nauki" zaangażowała się Marzena Cyrek - nauczyciel świerklanieckiej szkoły. Wizualizację przygotowała Aleksandra Chmielewska, mama ucznia klasy III b. WFOŚiGW w Katowicach ocenił prace biorąc pod uwagę: pomysł na zagospodarowanie pracowni (wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę kreatywność, innowacyjność rozwiązań), różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu. Świerklaniecka placówka otrzymała maksymalna kwotę nagrody, czyli 6500 zł.
Fundusz nagrodził pracę osób związanych ze świerklaniecką szkołą także w drugim etapie konkursu. Wpłynęło 127 wniosków od organów prowadzących placówki oświatowe w województwie śląskim, z czego 68 otrzymało dofinansowanie - w tym Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Świerklańcu. 30 000 zł dofinansowanie przeznaczone będzie na stworzenie w szkole pracowni fizyczno-chemicznej.
W ramach regionalnych obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska odbyła się także akcja informacyjno-edukacyjna „Moc Zielonych Atrakcji”, podczas której odbywały się warsztaty edukacyjne, eko konkursy i zabawy, występy zespołów harcerskich. Słoneczna pogoda sprzyjała dobrej zabawie i sporej frekwencji.