Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział ZUS w Zabrzu informuje, że zwolnienia na papierowym formularzu ZUS ZLA mogą być wystawiane do końca listopada 2018 roku.

 Od 1 grudnia 2018 r. lekarze będą wystawiać wyłącznie elektroniczne zwolnienia lekarskie.


    • Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA elektronicznie do ZUS.
    • ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS, nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA.
    • Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi) posiadającemu profil ubezpieczonego/ świadczeniobiorcy na PUE ZUS.

Więcej informacji na www.zus.pl/ezla oraz telefonicznie 22 560 16 00.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia – na temat: „Elektroniczne zwolnienia lekarskie”.

Więcej informacji: 277 89 77 lub 32 277 87 89.