Zakończyło się podliczanie głosów oddanych w ramach trzeciej edycji Budżetu Partycypacyjnego Gminy Świerklaniec. Przedstawiamy listę zwycięskich projektów.

Zgodnie z uchwałą nr XVIII/109/15 Rady Gminy Świerklaniec przedstawiamy listę zwycięskich projektów, które będą realizowane w drugiej połowie 2018 r.

Sołectwo Nakło Śląskie
1. Zakup programów multimedialnych dla przedszkola w Nakle Śląskim - koszt projektu : 3600,00 zł
2. Modernizacja i doposażenie w pomoce edukacyjne Szkoły Podstawowej w Nakle Śląskim - koszt projektu : 19680,00 zł
3. Zakup wyposażenia kącika dla dzieci w Filii nr 1 w Nakle Śląskim - koszt projektu : 3000,00 zł

Sołectwo Nowe Chechło
1. Utwardzenie terenu na działkach nr 2186/110 i 2188/113 kostką betonową w sołectwie Nowe Chechło – ul. Skowronków (obok kościoła) – etap II - koszt projektu : 37760,00 zł

Sołectwo Orzech
1. Wymiana sprzętu sportowego na sali gimnastycznej w Orzechu wraz z zakupem profesjonalnej maty gimnastycznej - koszt projektu : 29601,08 zł
2. Zestaw fantomów do nauki pierwszej pomocy - koszt projektu : 3000,00 zł
3. „Impuls Życia” - wyposażenie sołectwa Orzech w urządzenie AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny), wspomagające pierwszą pomoc medyczną - koszt projektu : 10610,00 zł
4. Budowa oświetlenia sportowo – rekreacyjno – kulturalnego - koszt projektu : 21250,00 zł
5. Doposażenie budynku gminnego przy ul. Sobolaków 5 - koszt projektu : 4937,11 zł
6. Zakup szafy garderobianej na stroje regionalne dla koła rękodzieła Orzech - koszt projektu : 6000,00 zł

Sołectwo Świerklaniec
1. Komputerowe rewolucje w Szkole Podstawowej w Świerklańcu - koszt projektu : 46000,00 zł
2. Zdolne maluchy. Wyposażenie Przedszkola w Świerklańcu w sprzęt multimedialno – dydaktyczny - koszt projektu : 14940,00 zł

Zgodnie z uchwałą nr XVIII/109/15 Rady Gminy Świerklaniec rozdział 2 § 4 ust.1 w przypadku nierozdysponowania wszystkich środków finansowych, przeznaczonych dla projektów w danym sołectwie istnieje możliwość przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych do sołectw o największej frekwencji w głosowaniu lub rozdysponowania na projekty, których brakuje części środków, aby zostały zrealizowane. Wobec powyższego niewykorzystana część środków w sołectwie Nakło Śląskie przesunięta została na realizację projektów w sołectwie Orzech.