Gmina Świerklaniec otrzymała dofinansowanie w kwocie 60 tys. na inwestycje w ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przyznał gminie Świerklaniec dofinansowanie na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw. W każdym sołectwie zostanie wykonana inwestycja za łączną kwotę 30 tys. zł. Dofinansowanie wyniesie 50% całkowitych kosztów.

W Nowym Chechle zostanie doposażony plac zabaw. Kolejną dofinansowaną inwestycją jest budowa stref zatrzymywania kiss&ride wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych przy szkole podstawowej w Nakle Śląskim. W Orzechu dofinansowano utwardzenie terenu rekreacyjnego wzdłuż ul. Brzechwy. Natomiast w Świerklańcu dofinansowanie dotyczy wsparcia rozwoju i promocji twórczości lokalnej poprzez zakup 8 szt. śląskich ludowych strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Świerklańcu oraz zakup 17 sztuk galowych mundurów strażackich dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerklańcu.
Zarząd Województwa Śląskiego przyjął opublikowaną listę rankingową Uchwałą nr 1220/261/V/2018 z dnia 29.05.2018 r.