24 lipca obchodzimy Święto Policji. W związku z tym Wójt Gminy Świerklaniec Marek Cyl i Przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec Jarosław Wasążnik składają wszystkim funkcjonariuszom najlepsze życzenia.

Życzymy, aby codzienna trudna praca i wysiłek wkładany w poprawę bezpieczeństwa stanowiły powód do satysfakcji oraz uznanie i szacunek społeczeństwa. Święto Policji to doniosły dzień, w którym, w sposób szczególny, trzeba wyrazić wdzięczność za pełną poświęcenia służbę na rzecz ochrony życia, zdrowia oraz mienia ludzkiego. Życzymy w imieniu własnym, pracowników urzędu, radnych oraz mieszkańców gminy Świerklaniec, niezachwianej wiary w słuszność podejmowanych decyzji oraz wytrwałości w realizacji zamierzonych celów. Niech poczucie dobrze wypełnianych obowiązków wobec Ojczyzny i Obywateli będzie źródłem satysfakcji i zadowolenia.