KomunikatZgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów od poniedziałku, 25 maja w każdym urzędzie powinna być możliwość osobistego załatwienia sprawy. Urząd Gminy Świerklaniec umożliwia bezpośrednią obsługę interesantów z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. W dalszym ciągu wykonuje się wyłącznie zadania niezbędne do pomocy obywatelom.

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Świerklaniec, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, możliwe jest wykonywanie wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, leżących w zakresie zadań własnych gminy oraz zadań zleconych gminie, to jest:
- rejestrację stanu cywilnego,
- ewidencję ludności i dowodów osobistych,
- świadczenie usług komunalnych,
- administrację architektoniczno-budowlanej,
- ochronę środowiska, w tym sprawy dotyczące:
    - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2020 r. poz. 283,284,322 i 471),
    - decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 i 471).

Wykonywanie zadań leżących w zakresie zadań własnych gminy oraz zadań zleconych gminie (wykonywanych przez Urząd Gminy Świerklaniec) jest w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów (tryb wewnętrzny).

W dalszym ciągu wszelkie wnioski, podania i dokumenty adresowane do Urzędy Gminy Świerklaniec, interesanci powinni składać elektronicznie (e-puap lub e-mail). Pisma składane osobiście przez petentów pozostawiane muszą być w skrzynce podawczej znajdującej się na parterze Urzędu, przy głównym wejściu do budynku przy ul. Młyńskiej 3 po kontakcie przez domofon. Osoby chcące otrzymać potwierdzenie złożenia proszone są o wpisanie adresu e-mail.

W przypadku opłat, prosimy o ich regulowanie za pomocą przelewu bankowego. Nr rachunków podane są na stronie bip.swierklaniec.pl.

Ważne telefony i e-maile:

Kancelaria Urzędu Gminy Świerklaniec – 32 284 74 00, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego - 32 284 74 50

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu - 32 284 46 17, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Nakle Śląskim - 32 390 21 88, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Nakle Śląskim – 32 284 35 57, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu – 32 284 40 96, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Zdrowia w Nakle Śląskim: 32 284 39 01, 32 390 46 52

Ośrodek Zdrowia w Świerklańcu: 32 284 49 03, 32 284 49 04

E-recepty:
Ośrodek Zdrowia w Nakle Śląskim: 575 660 753
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W sytuacjach kryzysowych możliwy jest kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:

Urząd Gminy Świerklaniec - 32 284 74 14

Zbigniew Deperas – 780 032 514

Stefan Szulc – 605 827 303

Pogotowie Techniczne ZWiK - 606 497 269

Inkasentki ZWiK - 694 284 936, 662 229 535

 
Tymczasowy profil zaufany

Przypominamy, że istnieje możliwość założenia tymczasowego profilu zaufanego ważnego przez trzy miesiące. Pozwala on załatwiać większość spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Aby go potwierdzić, wystarczy rozmowa wideo z urzędnikiem i mogą go założyć osoby bez konta w odpowiednim banku.

Aby założyć tymczasowy profil zaufany należy wejść na stronę https://moj.gov.pl/uslugi/engine/ng/index?xFormsAppName=TymczasowyProfilZaufany i postępować zgodnie z instrukcją.