Rada Gminy Świerklaniec podjęła na sesji nadzwyczajnej w dniu 19 maja br. dwie ważne uchwały dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19. Jest to realna pomoc dla lokalnych przedsiębiorców w trudnym dla nich czasie.

Pierwsza uchwała dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości poszkodowanej grupy przedsiębiorców. Uchwała dotyczy podatku od nieruchomości gruntów, budynków, budowli oraz ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w okresie od kwietnia do czerwca 2020 r. Przedsiębiorcy mogą wnioskować o taką pomoc do Urzędu Gminy.

Druga uchwała jaką podjęła Rada Gminy Świerklaniec dotyczy przedłużenia terminu płatności raty podatku od nieruchomości. Dotknięci konsekwencjami ekonomicznymi wywołanymi przez epidemię przedsiębiorcy do końca sierpnia br. mogą wnioskować o przedłużenie do dnia 30 września 2020r. płatności raty podatku od nieruchomości płatnej w czerwcu 2020 r.

Wszystkich informacji w w/w zakresie udziela Referat Finansowo - Księgowy (podatki) pod nr telefonów: 32 284 74 30, -31, -33.

Uchwały, które podjęła Rada Gminy Świerklaniec stanowią pomoc publiczną, o której mowa w Komunikacie Komisji Europejskiej - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01).