Przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec Jarosław Wasążnik otrzymał odpowiedź na przedstawione przez mieszkańców Nakła Śląskiego postulaty w związku z budową drogi ekspresowej S11.

Spotkanie w sprawie przebiegu planowanej drogi S11 na terenie gminy Świerklaniec odbyło się 8 stycznia br. z inicjatywy wójta gminy Świerklaniec Marka Cyla. Po spotkaniu przewodniczący Wasążnik napisał do katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wiadomość e-mail, w której przedstawił stawiane przez mieszkańców Nakła Śląskiego postulaty i zapytał o możliwość ich realizacji. W odpowiedzi otrzymał od GDKKiA pismo, które podał do publicznej wiadomości. Z jego treści wynika, że wszystkie postulaty są obecnie analizowane przez Projektanta i w miarę możliwości zostaną wprowadzone do dokumentacji. Treść całego pisma poniżej.