W związku z występowaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) istnieje konieczność podejmowania w województwie śląskim działań zapobiegawczych, w tym monitorowania zagrożenia. Jednym z takich działań jest lokalizowanie oraz szybka izolacja i utylizacja padłych dzików.

Aby zapewnić sprawny przepływ informacji dotyczących odnalezionych padłych dzików i ich szczątków przez osoby postronne, ustalono zasady informowania:
Zgłoszenia o znalezieniu padłych dzików przyjmowane są całodobowo przez Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego (PCZK), działające na podstawie art. 18 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (zgłoszenia można kierować również za pośrednictwem numeru 112); PCZK niezwłocznie przekazują informacje w powyższym zakresie do właściwego powiatowego inspektoratu weterynarii;