Przerwa w odbiorze odpadów na GPG

Szanowni Mieszkańcy Gminy Świerklaniec,

Informujemy, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac na terenie Gminnego Placu Gospodarczego przy ul. Wiosennej w Świerklańcu, w dniach od 16 do 19 maja br. na GPG nie będą przyjmowane odpady (poza odpadami biodegradowalnymi) od mieszkańców gminy.             
Jednocześnie informujemy, że dostępne są już harmonogramy zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych na ten rok, które będą przeprowadzane na terenie poszczególnych sołectw.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2018 roku

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych w 2018 roku:
Zobacz harmonogram (plik w formacie XLS)
Zobacz harmonogram (plik w formacie PDF)

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych w 2018 roku:
Zobacz harmonogram (plik w formacie XLS)
Zobacz harmonogram (plik w formacie PDF)

Terminy wywozu odpadów dostępne są również za pośrednictwem aplikacji Eco Harmonogram, dostępnej bezpłatnie na urządzenia mobilne w sklepach AppStore, Google Play oraz Windows Phone Store.

Regulamin Gminnego Placu Gospodarczego

W załączniku dostępny jest regulamin Gminnego Placu Gospodarczego stanowiący załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 17.11.2017 r.
- Załącznik

Formularz przyjęcia odpadów znajduje się tutaj.

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy Świerklaniec informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017 r. poz. 1289 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych nieczystości płynnych (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Aktualne ewidencje prowadzone przez Urząd są podstawą do opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. Wobec tego prosimy wszystkich mieszkańców Gminy Świerklaniec o wypełnienie i składanie zgłoszeń, które posłużą do aktualizacji prowadzonych przez tutejszy Urząd ewidencji zbiorników bezodpływowych nieczystości płynnych oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Załączone zgłoszenia należy wypełnić i złożyć do tutejszego Urzędu w terminie do 30.11.2017 r. W załączeniu zamieszczamy również listę firm posiadających uprawnienia do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Świerklaniec.

- Załącznik

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec