Ostatnia sesja Rady Gminy w kadencji 2014-2018

W dniu 13 listopada, odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy Świerklaniec w kadencji 2014-2018. Była to okazja do podsumowań 4 lat pracy Rady, oraz złożenia podziękowań radnym.
Po otwarciu i przedstawieniu porządku obrad, wójt gminy Świerklaniec Marek Cyl przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy, działalności w okresie międzysesyjnym, a także innych istotnych spraw dla gminy.
Kolejnym punktem była informacja Przewodniczącego Rady Gminy Świerklaniec Jerzego Siwego o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.

W dwóch kolejnych punktach radni podjęli ostatnie w kadencji 2014-2018 uchwały.

Przedostatni punkt dotyczył podsumowania kadencji 2014-2018. Tutaj był czas na podziękowania, które składali przewodniczący Rady Gminy oraz wójt.
Wójt Marek Cyl podziękował wszystkim radnym za ich pracę oraz życzył tym radnym, którzy zdobyli mandat do Rady Gminy w przyszłej kadencji, dalszej owocnej pracy na rzecz gminy Świerklaniec. Miniona sesja była także okazją do podziękowania radnym Błażejowi Lubosowi, Markowi Misiowi, Klaudiuszowi Kokotowi, Jackowi Gerlichowi i Mariuszowi Lipińskiemu - którzy zdecydowali nie ubiegać się o mandat radnego w przyszłej kadencji.

Tak będzie wyglądało centrum przesiadkowe przy parku w Świerklańcu

Gmina Świerklaniec otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy centrum przesiadkowego pod nazwą „PARK-uję w Świerklańcu – Gminie z widokiem na Metropolię”. Koncepcję terenu przy parku można już zobaczyć na grafikach.

Czytaj więcej: Tak będzie wyglądało centrum przesiadkowe przy...

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec