Ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonawcę budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Świerklaniec


Na Biuletynie Informacji Publicznej UG Świerklaniec zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na zaprojektowanie i budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem istniejącej kanalizacji deszczowej, modernizacją istniejącej sieci wodociągowej i odtworzeniem nawierzchni dróg w ramach projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec", nr POIS.02.03.00-00-0303/17 który jest realizowany przy współfinansowaniu w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno–ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II "Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020". Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją i składania ofert.

Rusza rozbudowa szkoły w Świerklańcu. Możliwe utrudnienia w parkowaniu

Rozpoczęła się inwestycja przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza zlokalizowanego przy ul. Młyńskiej 7. Ze względu na konieczność przejazdu ciężkiego sprzętu na ulicy Młyńskiej występują utrudnienia w parkowaniu samochodów w okolicy szkoły i budynku Urzędu Gminy. Prosimy o wyrozumiałość.

Czytaj więcej: Rusza rozbudowa szkoły w Świerklańcu. Możliwe...

Konkurs - Pomysł na produkt lokalny

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie. Zadaniem konkursowym jest stworzenie pomysłu na "produkt lokalny" w kategorii: Sztuka/rękodzieło/rzemiosło, Produkt spożywczy lub Dziedzictwo kulturowe. Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu został przedłużony do dnia 6 kwietnia br. do godziny 15:00.

Czytaj więcej: Konkurs - Pomysł na produkt lokalny

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec