Rozstrzygnięcie konkursu na film promujący uroki gminy Świerklaniec

Gminny Ośrodek Kultury w Świerklańcu informuje, że w konkursie na film promujący uroki gminy Świerklaniec „Kręcimy w gminie z widokiem” zgłoszono tylko jedną pracę. Powołane jury podjęło decyzję o unieważnieniu konkursu (zgodnie z pkt. XIII, 3) Regulaminu). Jury konkursowe podjęło jednak decyzję o przyznaniu nagrody pocieszenia dla jedynego autora filmu.

Do sołectw popłyną pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

W ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przyznał gminie Świerklaniec dofinansowanie w kwocie 60 tys. zł na inwestycje. W każdym sołectwie zostanie wykonana inwestycja za łączną kwotę 30 tys. zł. Dofinansowanie wyniesie 50% całkowitych kosztów.

Czytaj więcej: Do sołectw popłyną pieniądze z Urzędu...

Zmiana godzin urzędowania Gminnego Placu Gospodarczego

Informujemy, że od dnia 01.06.2018 r. zmienią się godziny urzędowania Gminnego Placu Gospodarczego na ul. Wiosennej w Świerklańcu. Gminny Plac Gospodarczy służy do selektywnej zbiórki odpadów typu: tworzywa sztuczne i metale, szkło, papier i tektura, odpady biodegradowalne, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne, zużyte opony, używana odzież i tekstylia.

Czytaj więcej: Zmiana godzin urzędowania Gminnego Placu...

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec