Bezpłatne warsztaty w Orzechowskim Centrum Kultury

"Gymiza naszyj omy z kery się robi richtig ślonski żur" to tytuł bezpłatnych warsztatów, które odbędą się 28 października w Orzechowskim Centrum Kultury w godz. 11:00 - 16:00. Zapraszamy do udziału całe rodziny. Będzie wspólne przygotowywanie gymizy, czyli śląskiej przyprawy z warzyw do zup i innych potraw.

Zgłoś projekt do budżetu partycypacyjnego powiatu tarnogórskiego

Informujemy, że do 27 października można składać propozycje w ramach Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego w 2018 roku. Kwota przeznaczona na przedsięwzięcia, których pomysłodawcami są mieszkańcy powiatu wynosi
250 tysięcy zł. Przedstawione projekty muszą dotyczyć zadań powiatu i ich realizacja musi dotyczyć terenu powiatu tarnogórskiego.

Czytaj więcej: Zgłoś projekt do budżetu partycypacyjnego...

Wywóz liści z terenów gminnych

Informujemy, że mieszkańcy Nakła Śląskiego, którzy sprzątają liście przed swoimi posesjami z terenów należących do gminy mogą wystawiać je w workach koloru niebieskiego, dostępnych do pobrania w Gminnym Ośrodku Kultury w Nakle Śląskim. Worki będą odbierane w każdy czwartek do 15 grudnia. Wystawione worki brązowe z logo "REMONDIS" z odpadami pochodzącymi z posesji mieszkańców będą odbierane tak jak dotychczas, zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów bio przez Firmę Remondis.

Budżet partycypacyjny

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec