„Śladami Górnośląskiej Szlachty”. Niebawem kolejna edycja rajdu rowerowego.

Co roku we wrześniu Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim, mające swoją siedzibę w zabytkowym pałacu hrabiów Henckel von Donnersmarck, zaprasza na weekendowe spotkanie z historią - „Szlachecki weekend” - autorski projekt  edukacji historycznej. Jednym z jego elementów jest  niedzielny rajd rowerowy „Śladami górnośląskiej szlachty”. W tym roku odbędzie się już trzecia edycja imprezy. Organizatorzy zapraszają 25 września o godz. 10.00.

Rajd rozpoczyna się pod Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim (dawny pałac Donnersmarcków). Następnie uczestnicy jadą przez Zalew Nakło-Chechło do Miasteczka Śląskiego (zabytkowy kościół drewniany), później do Żyglinka (zabytkowy spichlerz dworski), do Kalet-Zielonej (dawny pałac myśliwski Donnersmarcków), aby dojechać do ośrodka rekreacyjnego w Zielonej. W czasie postojów dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki będzie przybliżać historię związaną z danym miejscem, a na mecie w Zielonej odbędzie się piknik. Powrót – w grupach kierowanych przez komandorów rajdu.

Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest wniesienie w kasie Centrum opłaty rejestracyjnej w wysokości 25 zł, w ramach której uczestnicy otrzymają koszulkę rajdową, prowiant na drogę oraz ciepły posiłek na mecie.  Opłatę można wnosić od 29 sierpnia. Informacja telefoniczna na temat dostępności miejsc jest udzielana pod nr 505 802 207. Uwaga, ich liczba miejsc jest ograniczona. Z regulaminem rajdu można się zapoznać na stronie www.cekus.pl/ogłoszenia.

Złota Gracja Gminy Świerklaniec 2016

            W minioną sobotę (27.08.2016), w Brynku odbyła się XVI Gala Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach. Podczas tegorocznej Gali po raz pierwszy wręczono  „Złotą Grację Gminy Świerklaniec”. Jest to nagroda dla przedsiębiorcy, który poprzez swoją działalność, zdobytą markę i poziom świadczonych usług, przyczynia się do rozwoju gminy oraz jej promocji daleko poza granicami naszego kraju.

Pierwszym laureatem „Złotej Gracji Gminy Świerklaniec” został Pan Roman Cichos, właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „WILLI” z Nakła Śląskiego. To firma z ponad 25-letnim doświadczeniem, znana zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, specjalizująca się w produkcji i dystrybucji elementów rurociągów z tworzyw sztucznych. Oferta firmy skierowana jest zarówno do pojedynczych instalatorów, jak i zakładów gazowniczych oraz przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji, zakładów komunalnych oraz firm inżynieryjnych. Serdeczne gratulujemy  i życzymy dalszych tak wspaniałych sukcesów.

  

Informacja o Sesji Rady Gminy

Porządek obrad XXIX Sesji Rady Gminy Świerklaniec w dniu 31.08.2016 r. od godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Świerklaniec

1.    Otwarcie sesji.                                                                                        
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 29.07.2016 r.
4.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 202 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerklańcu.
5.    Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy, działalności w okresie międzysesyjnym oraz innych istotnych dla Gminy spraw.
6.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
7.    Informacja Wójta Gminy w zakresie podatków za I półrocze 2016 r.
8.    Omówienie postępu prac nad realizacją planów zagospodarowania przestrzennego.
9.    Omówienie koncepcji funkcjonowania zespołu pałacowo-parkowego w Świerklańcu.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 203 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świerklaniec.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 204 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Świerklaniec na stałe obwody głosowania.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 205 w sprawie stwierdzenia właściwości do rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia - Federacji Naturystów Polskich na działania Wójta Gminy.
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 206 w sprawie postulatu renegocjacji zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 w zakresie finansowania gminnych inwestycji drogowych.
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 207 w sprawie stanowiska Rady Gminy Świerklaniec w przedmiocie Apelu Rady Gminy Dobrzyń Wielki o zmiany przepisów ustawy o samorządzie gminnym w zakresie regulującym zmiany granic terytorium gmin.
15.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 208 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli postępowań konkursowych przeprowadzonych w trybie licytacji ustnej na dzierżawę restauracji w Pałacu Kawalera wraz z kompleksową kontrolą realizacji zapisów umowy dzierżawy jaką Gmina Świerklaniec zawarła ze Spółką Luxus Trip&Travel.
16.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 209 w sprawie wprowadzenia Karty Mieszkańca Gminy Świerklaniec.
17.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 210 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
18.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 211 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2016-2028.
19.    Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
20.    Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
21.    Zakończenie.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 w Gminie Świerklaniec.

Rozpoczęcie roku szkolnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerklańcu odbędzie się w czwartek - 01.09.2016 roku. O godz. 9.30 rozpocznie się Msza św. w kościele parafialnym w Świerklańcu. O godz. 10.30 odbędzie się spotkanie uczniów klas II i III z wychowawcami, natomiast uczniowie klas pierwszych również o godz. 10.30 spotkają się w sali gimnastycznej z dyrekcją szkoły i swoimi wychowawcami.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzechu informuje, że zebranie z rodzicami dzieci przedszkolnych odbędzie się 30.08.2016 r. (wtorek) o godz. 17:00. Natomiast uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się 01.09.2016 o godz. 09:00 Mszą św. , po mszy o godz. 10:00 w sali gimnastycznej nastąpi oficjalne rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

Dla uczniów Zespołu Szkół im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim, nowy rok szkolny rozpocznie się 01.09.2016 r. o godz. 8.00 Mszą św. w kościele parafialnym, po której w hali sportowej odbędzie się uroczysta akademia dla wszystkich klas.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle, odbędzie się 1-go września o godz. 8.00 Mszą św. w kościele pod wezwaniem  Św. Brata Alberta w Nowym Chechle. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego o godz. 9.00 w budynku szkoły, natomiast, zebranie z rodzicami odbędzie się 6-go września 2016 r. o godz. 17.00.

Inauguracja roku szkolnego dla uczniów klas I-VI w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świerklańcu odbędzie się o godz. 8.00 mszą św., po mszy o godz. 9.00 nastąpi oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego w szkole.

Zebranie dla rodziców dzieci rozpoczynających nowy rok szkolny 2016/2017 w przedszkolu w Nakle Śląskim, odbędzie się 30.08.2016 (tj. wtorek) o godzinie 17.00. Obecność obowiązkowa!

Natomiast dyrektor przedszkola "Pod Zielonym Listkiem" w Świerklańcu informuje, że zebranie rodziców związane z organizacją roku szkolnego odbędzie się w przedszkolu dn. 01.09.2016 r. o godzinie 16.00. Po zebraniu ogólnym odbędą się zebrania z wychowawcami grup.

Program "Wyprawka szkolna" 2016/2017

Szanowni Rodzice!

Rusza program dofinansowania zakupu podręczników „Wyprawka Szkolna” 2016/2017. Pomoc będzie udzielana w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi zasad przyznania pomocy. Informacje znajdują się tutaj.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec