Stowarzyszenie wędkarskie "ZYJ"

Data powstania: 27 lipiec 2016 rok
Adres: ul. Damrota 33, 42 – 622 Świerklaniec
Tel. 516 139 508
Regon: 365026703
NIP : 6452547896

Skład Zarządu Stowarzyszenia Wędkarskiego „ZYJ”:
Eugeniusz Cholewa - Prezes
Józef Karwat - Zastępca Prezesa
Piotr Wojtok - Członek Zarządu
Tadeusz Banach - Skarbnik
Aleksander Wojtczak - Sekretarz

Komisja rewizyjna:
Ryszard Kóna
Michał Bryła
Grzegorz Nowak

Czytaj więcej: Stowarzyszenie wędkarskie "ZYJ"

Oferta dla zadłużonych lokatorów.

Gmina Świerklaniec wyciąga rękę do dłużników. Na koniec 2015 roku zadłużenie z tytułu niezapłaconych czynszów wraz odsetkami wynosiło 243 tysiące złotych. Część długu stanowią niezapłacone rachunki za media. Rekordzista winien jest gminie 23.587 złotych.

Od 1-go sierpnia Gmina Świerklaniec uruchamia program, który pozwoli na odpracowanie osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, zadłużenia z tytułu niezapłaconych czynszów i rachunków za media. Na 79 lokali należących do gminy aż  w 23 lokatorzy zalegają z opłatami. Jak zapewniają pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Świerklańcu, każda sprawa będzie traktowana indywidualnie. Oferta jest skierowana przede wszystkim do lokatorów, których zadłużenie przekroczyło 1000 złotych. Osoby zainteresowane programem muszą przyjść do Urzędu Gminy, przedstawić swoją sytuację i zawrzeć stosowne porozumienie. Osoby, które podpiszą porozumienie będą wykonywać proste prace na terenie gminy. Chodzi o sprzątanie klatek czy sprzątanie po remontach a także proste prace pielęgnacyjne. Przystąpienie do programu ma charakter dobrowolny i pozwala na częściową lub całkowitą spłatę długu. Ci, którzy będą wyjątkowo odporni na tego typu propozycje ze strony urzędu gminy i nadal nie będą opłacać czynszu, muszą liczyć się z  konsekwencjami. W ostatnim czasie gmina skierowała do sądu 6 spraw, dotyczących eksmisji lub zapłaty zaległego czynszu. Osoby zainteresowane programem mogą uzyskać szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy Świerklaniec.

  

 

Oferta realizacji zadania publicznego

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce "Ogłoszenia na rok 2016" można zapoznać się z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Oferta dostępna pod adresem: link.

Oferta realizacji zadania publicznego

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Świerklaniec w zakładce "Ogłoszenia rok 2016" można zapoznać się z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Oferta dostępna pod adresem: link

Informacja o przetargu na zbycie nieruchomości

Wójt Gminy Świerklaniec ogłasza przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Świerklańcu w rejonie ul. Tarnogórskiej. Z ogłoszeniem i mapą można zapoznać się tutaj.

ECO Harmonogram

Urząd Gminy Świerklaniec uruchomił bezpłatną aplikację przypominającą o terminie wywozu śmieci. ECO Harmonogram podpowie nam, kiedy odbiorą śmieci i jak przeprowadzić ich selektywną zbiórkę.

 

Aplikacja jest dostępna dla smartfonów z systemami operacyjnymi Android, iOS oraz Windows Phone. Wystarczy jedynie bezpłatnie ściągnąć aplikację na telefon i zainstalować. Po uruchomieniu program poprosi o podanie lokalizacji i automatycznie ustawi cały harmonogram.
Program będzie automatycznie przypominał - z ustawionym przez nas wyprzedzeniem - o zbiórce odpadów i konieczności zapłaty za nie. Znajdziemy tam również informacje, jak poprawnie segregować odpady czy dane kontaktowe PSZOK.
 

Lista zwycięskich Projektów w Budżecie Partycypacyjnym Gminy Świerklaniec

Szanowni Mieszkańcy Gminy Świerklaniec, zgodnie z uchwałą nr XVIII/109/15 Rady Gminy Świerklaniec przedstawiamy Państwu listę zwycięskich projektów, które będą realizowane w drugiej połowie 2016r.

Sołectwo Świerklaniec

kwota środków na dane sołectwo: 59.980,00 zł.
1. „Budowa nawierzchni drogi” - koszt projektu: 59.975,40 zł

Sołectwo Nakło Śląskie

kwota środków na dane sołectwo: 58.210,00 zł.
1. „Wykonanie Nagłośnienia Hali Sportowej przy Zespole Szkół im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim” - koszt projektu: 29.335,50 zł
2. „Zakup tablicy interaktywnej dla klas I-III” - koszt projektu: 9.000,00 zł
3. „Budowa oświetlenia parkowego przy ulicy Morcinka, Sportowców i Wyciślaka w Nakle Śląskim” - koszt projektu: 26.000,00 zł
4. „Modernizacja sieci komputerowej w bibliotece w Nakle Śląskim” - koszt projektu: 6.000,00 zł

Sołectwo Nowe Chechło

kwota środków na dane sołectwo: 37.730,00 zł.
1. „Utwardzenie dojazdu do posesji mieszkańców w sołectwie Nowe Chechło – ul. Astrów” - koszt projektu: 37.730,00 zł

Sołectwo Orzech

kwota środków na dane sołectwo: 40.970,00 zł.
1. „Zakup 25 sztuk komputerów do pracowni komputerowej w szkole podstawowej im. Rodziny Wieczorków w Orzechu” - koszt projektu: 18.000,00 zł
2. „Monitoring Rejestrujący OCKiR” - koszt projektu: 5.800,00 zł
3. „Monitoring Strażnicy OSP Orzech” - koszt projektu: 4.000,00 zł

Zgodnie z uchwałą nr XVIII/109/15 Rady Gminy Świerklaniec rozdział 2 § 4 ust.1 w przypadku nierozdysponowania wszystkich środków finansowych, przeznaczonych dla projektów w danym Sołectwie istnieje możliwość przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych do Sołectw o największej frekwencji w głosowaniu lub rozdysponowania na projekty, których brakuje części środków, aby zostały zrealizowane. Wobec powyższego niewykorzystana pula środków w sołectwie Orzech przesunięta została na realizację projektu w sołectwie Nakło Śląskie.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec