Spotkania informacyjne dla zainteresowanych wsparciem ze środków unijnych

Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych wsparciem finansowym ze środków Unii Europejskiej, a w szczególności przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na spotkania informacyjne dotyczące możliwości pozyskiwania środków finansowych w ramach działania: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czytaj więcej: Spotkania informacyjne dla zainteresowanych...

Nowy radiowóz podniesie bezpieczeństwo

Na wniosek Wójta, Rada Gminy Świerklaniec podjęła uchwałę w sprawie przekazania 31 tysięcy złotych na Fundusz Wsparcia Policji w ramach akcji „sponsoring 2016” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach, ze wskazaniem na Komisariat Policji w Radzionkowie, który swoim działaniem obejmuje Gminę Świerklaniec.

Czytaj więcej: Nowy radiowóz podniesie bezpieczeństwo

Zaplanowane imprezy w Pałacu Kawalera

W związku z wypowiedzeniem umowy dzierżawy pomieszczeń w Pałacu Kawalera firmie Luxus Trip&Travel restauracja Hugo Bistro&Wine jest od 1 października br. jest nieczynna. Wszystkie osoby, które mają w późniejszym terminie w Pałacu Kawalera zarezerwowaną organizację uroczystości i imprez okolicznościowych, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Świerklaniec pod numerami telefonów: (32) 284 48 53, 728 429 198 lub 508 438 598.

 

Komunikat

W związku z zaistniałą sytuacją informujemy, że Gmina Świerklaniec wypowiedziała pismem z dnia 13 czerwca 2016 roku umowę dzierżawy pomieszczeń w Pałacu Kawalera firmie Luxus Trip&Travel, ze skutkiem na dzień 30 września 2016 roku. Powodem jest niewywiązywanie się przez dzierżawcę z zobowiązań wynikających z zawartej umowy, to jest zaleganie z należnym czynszem za co najmniej dwa pełne okresy płatności i nieuregulowanie zaległości w wyznaczonym dodatkowo terminie. W związku z tym restauracja od 1 października 2016 roku będzie nieczynna.

Czytaj więcej: Komunikat

Gracja dla Anny Rabsztyn!

Statuetka Gracji to nagroda przyznawana corocznie przez Radę Gminy Świerklaniec za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 27 września na Uroczystej Sesji Rady Gminy w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerklańcu, z siedzibą w Nakle Śląskim, Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy Świerklaniec wręczyli statuetkę Gracji, dyplom oraz nagrodę pieniężną Pani Annie Rabsztyn – popularyzatorce technik rękodzielniczych, założycielce Koła rękodzieła w Orzechu oraz w Nakle Śląskim, która w sposób szczególny, poprzez swoją twórczość jak i przekazywaną innym wiedzę, promowała Gminę Świerklaniec w Polsce i za granicą.

Czytaj więcej: Gracja dla Anny Rabsztyn!

Wypracowywali wspólną strategię rozwoju

Wójt, radni gminni i powiatowi, pracownicy urzędu gminy, a także przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, dyrektorzy placówek oświatowych, kulturalnych i jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Świerklaniec. Łącznie ponad 40 osób spotkało się 26 września w Pałacu Kawalera, by wypracować wspólną Strategię Rozwoju Gminy Świerklaniec do roku 2030 oraz Plan Funkcjonalno-Użytkowy Zarządzania Parkiem w Świerklańcu.

Czytaj więcej: Wypracowywali wspólną strategię rozwoju

Budżet partycypacyjny

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec