Uwaga! Ostrzeżenie na temat prognozowanej jakości powietrza

W dniach 21-22.01.2019 r. w powiecie tarnogórskim ze względu na poziom pyłu zawieszonego PM10 jakość powietrza będzie zła. Jak poinformował Naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach Andrzej Szczygieł, jest ryzyko przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m³ tego pyłu. Więcej w załączniku.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec